Baanonderhoud

Redenen om greens te rollen


Al een aantal jaren worden op enkele golfbanen in Nederland de greens niet alleen gemaaid, maar ook gerold. Lichtgewicht rollen, met drie walsjes achter een trekker, heeft een zekere positieve invloed op de 'speed en trueness' van de green. (eigen foto)

De baancommissie heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en ook lezingen over het onderwerp bijgewoond, o.a. van turf-professor Thomas A. Nikolai, de 'Doctor of greens speed'. Dit jaar passen wij voor het eerst zelf deze methode toe. Hieronder volgt een korte uiteenzetting over het wat, hoe en waarom.

Van alle delen van het golfspel hechten golfers het meeste belang aan de conditie van de putting green. Lichtgewicht rollen zorgt voor een gladder oppervlak van de putting green en dit resulteert in een hogere rolsnelheid en een constante, eerlijke lijn. Vooral dit laatste verhoogt de tevredenheid van de spelers in hoge mate.

Om een nog gladder en sneller spel te krijgen hoeft nu, doordat er gerold wordt, de maaihoogte niet verkleind te worden. Dit is gunstig, omdat korter maaien het gras kwetsbaarder maakt. Minder vaak maaien verkleint bovendien de kans op ziektes die door de wondjes van het maaien makkelijk vat krijgen op de grasplant.

De greens worden vanaf de start van dit zomerseizoen dagelijks afwisselend gemaaid en gerold. Dit moet de slijtvastheid vergroten en een balsnelheid opleveren die gelijk is aan die van gras dat dagelijks gemaaid wordt. Er is in Amerika uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijke toename van verdichting, maar dat is nooit geconstateerd. Wel is het zaak dat regelmatig dressmateriaal wordt toegediend.

Jarenlange onderzoeken tonen verder aan dat greens die drie keer per week gerold worden, minder dollarspot vertonen dan greens die niet gerold worden. Ook lijkt er verband te bestaan tussen een afname van plaagdieren (bijvoorbeeld engerlingen en emelten) en driemaal per week rollen: het aantal gaten van vogelsnavels nam jaarlijks significant af in vergelijking met greens die alleen gemaaid werden. Verder blijkt uit metingen dat rollen de algenconcentratie verlaagt en dat het de aanwezigheid van breedbladige onkruiden en vooral mossen vermindert. Bovendien is aangetoond dat gerolde delen meer vocht bevatten en meer wortelzone hebben, wat zorgt voor minder droge plekken op het oppervlak; metingen tonen aan dat rollen het vochtgehalte van de bodem verhoogt.

Dit zijn, ook met het oog op het naderend pesticidenverbod, voor ons genoeg dwingende redenen om het rollen op onze baan te introduceren. Uiteraard moeten de resultaten voortdurend en nauwkeurig in het oog gehouden worden, maar wij zijn vol vertrouwen dat dit project een grote kans van slagen heeft.

Zorg voor de baan: waar alle spelers rekening mee zouden moeten houden

Het is in het belang van alle spelers om de baan in optimale staat te houden. Daarvoor is het nodig dat alle gebruikers meehelpen zoveel mogelijk schade en slijtage te voorkomen. Dat kan door onderstaande zaken in acht te nemen.

- pitchmarks repareren en divots herstellen*
- met buggies en trolleys alleen op fairways en verharde paden**
- niet met buggies en trolleys tussen greens en bunkers rijden***
- zover mogelijk met de voeten bij de cup vandaan blijven en vlag terugzetten zonder de cuprand te raken****

* Meteen repareren van een pitchmark: geen schade. Na 10 minuten repareren: een dag schade. Niet repareren: 3 weken schade.
Een onmiddellijk teruggeplaatste divot zit in het groeiseizoen binnen 3 dagen vast.
** Dus niet in de rough rijden, ook niet tussen holes 4 en 6. De rough wordt niet bemest en beregend en bewust schraal gehouden. De bal kan daardoor makkelijker teruggevonden worden. Dit maakt wel dat de rough kwetsbaar is en zich maar langzaam herstelt. Daarom: geen onnodig gesjouw in de rough.
*** Geconcentreerd op een smalle strook slijt het gras teveel en krijg je gele sporen rondom de greens, deze worden hard als beton (gevolg: moeilijk chippen) en maken een onverzorgde indruk.
**** Voorzichtig betreden rondom de cup, zodat er geen 'vulkaantjes' ontstaan en beschadigingen aan de cuprand voorkomen door de vlag recht terug te zetten.

Om slijtage aan de 1ste tee tegen te gaan, staat er een bord met het verzoek om steeds alleen met de flight die afslaat de tee te betreden.

Met dank voor uw medewerking, de baancommissie

Videos:

Herstellen pitchmarks

Beluchten greens

Waarom wintergreens?