Baanregels

Wanneer kunt u spelen

De Domburgsche werkt tijdens de Covid periode met starttijden. Leden en introducés zijn de gehele dag welkom. Voor gasten is de baan beschikbaar:

  • op maandag vanaf 14.30 uur
  • op dinsdag en woensdag vanaf 13.00 uur
  • op donderdag t/m zondag vanaf 12.00 uur

De baan is niet beschikbaar tijdens wedstrijden. Ook andere evenementen en (groeps)reserveringen kunnen wachttijden veroorzaken. Zie agenda. Hoewel hiervoor geen formele standing is verleend, verdient het aanbeveling om ook rekening te houden met gevestigde tradities. Belt u in elk geval altijd vooraf om te informeren naar de speelmogelijkheden. 

Baanreglement

Toegang tot de baan hebben leden van de DGC die in het bezit zijn van een geldige handicapkaart of een geldig bewijs van baanpermissie, alsmede gastspelers in het bezit van een geldige greenfeekaart en die voldoen aan de door de DGC gestelde handicapeis.
Leden en gastspelers dienen in de baan zichtbaar aan hun golftas de door de DGC aan hen ter beschikking gestelde label c.q. greenfeekaart bevestigd te hebben.
Kinderen tot 12 jaar hebben uitsluitend toegang tot de baan indien vergezeld van een volwassene in het bezit van een geldig handicapbewijs of met toestemming van het bestuur.
Elke speler dient met een eigen set clubs te spelen. Gezamenlijk spelen uit één tas is niet toegestaan.

Etiquette en regels

Iedere speler is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd, alsmede aan de door de DGC ingestelde regels. De door de DGC gegeven route- en veiligheidsaanwijzingen dienen stipt opgevolgd te worden.

Telefoons

Het gebruik en het hoorbaar laten afgaan van mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve in geval van nood.

Veiligheid

Het baanpersoneel heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorrang. Wacht op een teken om verder te kunnen spelen. Aanwijzingen van baanpersoneel en de baancommissie moeten stipt worden opgevolgd.

Bij mist mag pas afgeslagen worden als vanuit het clubhuis de vlag op de 8e hole te zien is. Indien u tijdens het spelen wordt overvallen door mist, sla dan nooit verder dan u kunt zien.

I
Sirene bij onweer:

  • 1 lange toon: spel onmiddellijk staken;
  • 2 korte tonen: spel mag worden hervat.

Instructie

Alleen de aan de DGC verbonden golfprofessional mag instructie geven in de baan. De professional heeft met zijn leerling(en) altijd voorrang en heeft tevens het recht de baan ingekort te spelen.

Zorg voor de baan

U dient de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen, met name dient u de etiquetteregels ten aanzien van de bunkers, het terugplaatsen van plaggen (divots) en het repareren van beschadigingen van de greens te volgen. Maak geen oefenslagen op de afslagplaatsen en zet uw uitrusting ruim buiten de afslagplaatsen en greens neer. Loop niet tussen bunker en green met een trolley, repareer pitchmarks, hark bunkers aan, leg divots terug. Deponeer uw afval uitsluitend in de daarvoor bestemde afvalbakken, die op de parkeerplaats en rond het clubhuis staan. Heb respect voor flora en fauna in de rough en in de waterhindernissen. Ontzie de met groene palen gemarkeerde bijzondere planten.
Huisdieren zijn op de baan niet toegestaan.

Handicarts en trolleys

Rijd met de handicart of trolley uitsluitend op paden en fairways en nooit tussen bunkers en greens. Spaar de rough en rij er niet doorheen.

Kleding

Spelers dienen gekleed te zijn conform het kledingvoorschrift:
Heren : poloshirt of overhemd (geen T-shirt), lange broek of bermuda, golfschoenen.
Dames : poloshirt of blouse (geen topje), lange broek, rok of bermuda, golfschoenen.
Schoenen met softspikes en metalen spikes zijn beide toegestaan.
Voor prijsuitreikingen van officiele wedstrijden wordt men geacht zich te verkleden (smart casual)
Marshals

In het belang van uw spelplezier en dat van anderen dient u aanwijzingen van marshals of andere door het bestuur van de DGC aangewezen personen stipt op te volgen. Als u de aanwijzingen niet opvolgt kan u de toegang tot de baan ontzegd worden.

Aansprakelijkheid

De DGC is niet aansprakelijk voor letsels of verlies van of schade aan eigendommen van spelers op enig onderdeel van de golfaccommodatie van de DGC.
Voor buiten de baan aangerichte schade en/of letsel veroorzaakt door een afzwaaier, is de betreffende speler (c.q. zijn WA-verzekering) zelf aansprakelijk.