Baanregels

Wanneer kunt u spelen

De Domburgsche werkt niet met starttijden. De baan is niet beschikbaar op de ochtenden waarop de dames of de heren "Standing" hebben en evenmin tijdens wedstrijden. Ook andere evenementen en (groeps)reserveringen kunnen wachttijden veroorzaken. Zie agenda. Hoewel hiervoor geen formele standing is verleend, verdient het aanbeveling om ook rekening te houden met gevestigde tradities. Belt u in elk geval altijd voooraf om te informeren naar de speelmogelijkheden.

Standing

Dinsdag dames: 09.30-13.00 uur, daarna eerste 30 minuten alleen leden
Woensdag heren: 09.30-13.30 uur, daarna eerste 30 minuten alleen leden

Traditie

Maandagochtend heren vanaf 09.00 uur 18 holes, greenfeespelers pas vanaf 14.30 uur.
Maandagmiddag dames vanaf 13.15 uur 9 holes (eerste maandag van de maand 18 holes).
Donderdag Lamstralen (op uitnodiging) start tussen 9.30 en 10.30 uur 9 holes.
Domburgsche Donderdag, inloopwedstrijd van mei tot september, start tussen 16.00 en 18.00 uur, 9 holes vanaf hcp 54, inclusief maaltijd.
Zaterdagmorgen Early Birds starten doorgaans een half uur na zonsopgang.

Baanreglement

Toegang tot de baan hebben leden van de DGC die in het bezit zijn van een geldige handicapkaart of een geldig bewijs van baanpermissie, alsmede gastspelers in het bezit van een geldige greenfeekaart en die voldoen aan de door de DGC gestelde handicapeis.
Leden en gastspelers dienen in de baan zichtbaar aan hun golftas de door de DGC aan hen ter beschikking gestelde label c.q. greenfeekaart bevestigd te hebben.
Kinderen tot 12 jaar hebben uitsluitend toegang tot de baan indien vergezeld van een volwassene in het bezit van een geldig handicapbewijs of met toestemming van het bestuur.
Elke speler dient met een eigen set clubs te spelen. Gezamenlijk spelen uit één tas is niet toegestaan.
Ritsen op tee 1/10. Bij het afslaan op de tees 1/10 dient te worden geritst, d.w.z. een flight die van hole 9 komt heeft op tee 10 voorrang op wachtende flights op tee 1. Vervolgens wordt zo nodig 'om en om' gespeeld.

Etiquette en regels

Iedere speler is gehouden aan de etiquette- en golfregels die door de NGF worden gehanteerd, alsmede aan de door de DGC ingestelde regels. De door de DGC gegeven route- en veiligheidsaanwijzingen dienen stipt opgevolgd te worden.

Telefoons.

Het gebruik en het hoorbaar laten afgaan van mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve in geval van nood.

Veiligheid.

Het baanpersoneel heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorrang. Wacht op een teken om verder te kunnen spelen. Aanwijzingen van baanpersoneel en de baancommissie moeten stipt worden opgevolgd.

Bij mist mag pas afgeslagen worden als vanuit het clubhuis de vlag op de 8e hole te zien is. Indien u tijdens het spelen wordt overvallen door mist, sla dan nooit verder dan u kunt zien.

In geval van nood.
Noodnummer voor hulp vanuit het clubhuis en AED: 06.46.53.82.79. Zo nodig wordt van daaruit 112 gebeld en hulp aan het slachtoffer geregeld.
Sirene bij onweer:

  • 1 lange toon: spel onmiddellijk staken;
  • 3 korte tonen: spel staken, hole mag worden uitgespeeld;
  • 2 korte tonen: spel mag worden hervat.

Instructie.

Alleen de aan de DGC verbonden golfprofessional mag instructie geven in de baan. De professional heeft met zijn leerling(en) altijd voorrang en heeft tevens het recht de baan ingekort te spelen.

Zorg voor de baan.

U dient de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen, met name dient u de etiquetteregels ten aanzien van de bunkers, het terugplaatsen van plaggen (divots) en het repareren van beschadigingen van de greens te volgen. Maak geen oefenslagen op de afslagplaatsen en zet uw uitrusting ruim buiten de afslagplaatsen en greens neer. Loop niet tussen bunker en green met een trolley, repareer pitchmarks, hark bunkers aan, leg divots terug. Deponeer uw afval uitsluitend in de daarvoor bestemde afvalbakken, die op de parkeerplaats en rond het clubhuis staan. Heb respect voor flora en fauna in de rough en in de waterhindernissen. Ontzie de met groene palen gemarkeerde bijzondere planten.

Handicarts en trolleys.

Rijd met de handicart of trolley uitsluitend op paden en fairways en nooit tussen bunkers en greens. Spaar de rough en rij er niet doorheen.

Kleding.

Spelers dienen gekleed te zijn conform het kledingvoorschrift:
Heren : poloshirt of overhemd (geen T-shirt), lange broek of bermuda, golfschoenen.
Dames : poloshirt of blouse (geen topje), lange broek, rok of bermuda, golfschoenen.
Schoenen met softspikes en metalen spikes zijn beide toegestaan.
Voor prijsuitreikingen van officiele wedstrijden wordt men geacht zich te verkleden (smart casual)
Huisdieren zijn op de baan niet toegestaan.

Marshals

In het belang van uw spelplezier en dat van anderen dient u aanwijzingen van marshals of andere door het bestuur van de DGC aangewezen personen stipt op te volgen. Als u de aanwijzingen niet opvolgt kan u de toegang tot de baan ontzegd worden.

Aansprakelijkheid

De DGC is niet aansprakelijk voor letsels of verlies van of schade aan eigendommen van spelers op enig onderdeel van de golfaccommodatie van de DGC.
Voor buiten de baan aangerichte schade en/of letsel veroorzaakt door een afzwaaier, is de betreffende speler (c.q. zijn WA-verzekering) zelf aansprakelijk.