Protocol verantwoord sporten op de Domburgse Golfclub

coronavirus 

(versie 8,  14 december 2020)

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

NB  bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het
       horeca-(baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden
       bestaat het risico geschorst te
worden.

Algemeen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodatie;
 • Heb je klachten? Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, verhoging (vanaf 38 °C). Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 •  Houd 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder;
 • Vermijd drukte;
 • Was voor en na het golfen je handen met water en zeep ( min.20 sec);
 •  Het dragen van een mondkapje in het clubhuis wordt dringend geadviseerd; (NB: per 1 december 2020 is een mondkapje verplicht in het  clubhuis)
 •  Schud geen handen;
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
 •  Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiënemaatregelen voor iedereen in acht;
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.

De Domburgsche Golfclub is inmiddels weer open.

1. Acties voor de golfbaan


Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de gewijzigde regels die van toepassing zijn. Bij de eerste afslag (hole 1) en de driving range is te lezen welke regels van toepassing zijn.

Starttijden
Het reserveren van starttijden is verplicht. De leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en de geldende voorschriften zijn ook via de website voor een ieder te raadplegen.
Starttijden kunnen online worden gereserveerd.
Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website van de Domburgsche.
Tijdens de huidige lockdownperiode is het gezien de korte dagen en de druk op de baan alleen mogelijk om 9 holes te spelen.
Het is voor gastspelers - waaronder begrepen ook introducés- tot in elk geval 19 januari niet mogelijk om op te spelen.

NB: Het komt nog steeds voor dat spelers zich na een reservering niet afmelden. Dat is erg
jammer voor de leden die wel graag hadden willen spelen.
Ongedaan maken van een reservering kan tot 24 uur van tevoren via E-Golf4U of de website
en anders via mail aan secretariaat.
Dat geldt ook in de weekenden als het secretariaat gesloten is!

Clubhuis
In het clubhuis zijn alle ruimtes met uitzondering van de kleedruimtes en de douches vrij toegankelijk. U wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Bij binnenkomst is een ieder verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren. Voor de verschillende ruimten is het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn aangegeven.
De horeca is tot nader te bepalen datum gesloten.
In de clubroom geldt een maximaal aantal van 30 personen zulks met inachtneming van de onderlinge afstand van 1, 5 meter, vaste zitplaats en voldoende ventilatie
Waar mogelijk geldt eenrichtingverkeer zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden.

Horeca
De horeca is gesloten met uitzondering van afhaal. Het ter plekke nuttigen eet- en/of drinkwaren is niet toegestaan.

Pin only
Afrekenen van greenfees is uitsluitend mogelijk met pin of digitaal. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Flights en interval
Voor de omvang van de flights geldt een maximum van 2 personen.
Tussen de starttijden wordt een interval van 8 minuten aangehouden.

Doorlaten
Houd bij doorlaten van een flight onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m).

Gebruik golfbuggy
Per gereinigde buggy is maximaal 2 persoon toegestaan. Er mogen 2 personen in de golfbuggy
als deze uit hetzelfde huishouden komen. Een mondkapje is verplicht wanneer beiden niet tot hetzelfde huishouden behoren. Reinigingsmiddelen in de vorm van desinfectiespray en doekjes zijn aanwezig. Gebruikers dragen zelf zorg voor het vooraf en achteraf reinigen van de golfbuggy. Handicarts moeten om uiterlijk 16:30 uur zijn ingeleverd.

Marshalls
Marshalls bij de opgang van hole 1/10 houden controle op starttijden, show/no-show en al hetgeen verder nodig is voor een goed verloop en een vriendelijk gastvrij onthaal van de spelers en bezoekers.

Driving range
De driving range is geopend. Houd afstand (min. 1,5 meter).
De gebruikers zijn verplicht vooraf en achteraf het gebruikte ballenmandje en de ballen machine te reinigen met de ter plaatse aanwezige desinfectiemiddelen.
Ook het toilet is weer in gebruik genomen. Bij gebruik wordt u verzocht dit vooraf en achteraf te reinigen met de aanwezige desinfectiemiddelen.

Hygiëne
Bij de golfbuggy’s, de ballenautomaat, de toiletten op de driving range en in de baan of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is schoonmaakmateriaal aanwezig. Spelers zijn gehouden de door hen gebruikte materialen vooraf en achteraf schoon te maken.

Handhaving door (baan)personeel, pro, marshalls, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden
Het (baan)personeel, de pro, de marshalls, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich verstaan met de door het bestuur aangewezen contactpersoon corona tevens bestuurslid: Willem van Kooten 06-53181465).

2. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL

Standing
In plaats van de standing zijn bloktijden gereserveerd waarbinnen de spelers moeten afslaan. De geblokte periode is van 09:00- 13:00 uur. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 8 minuten.

Maandagheren, maandag dames, lamstralen en early birds
Ook voor deze spelers zijn tijdelijk bloktijden gereserveerd. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.
Bloktijden die worden aangehouden:
maandag heren: 08:30- 12:00 uur
maandag dames: 12.00- 13:30 uur
lamstralen: 09:30-10:30 uur
early-birds: kwartier voor zonsopgang voor vertrek flights en voor 2de 9 2 uur later.

Wedstrijden
Zie hiervoor de website en/of mailinfo.

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn er aanpassingen getroffen opdat de pin noch de cup bij het wegnemen van de bal aangeraakt hoeft te worden.
Alle harken zijn verwijderd. Het zand in de bunker kan met de voeten en/of een club worden glad getrokken. Natuurlijk staat het u vrij een eigen harkje mee te nemen om de bunker na de slag aan te harken.
Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker. Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler eenmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen 15 cm ( lengte van een scorekaart) van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

De ballenwassers blijven voorlopig nog buiten gebruik.

Golftassen, trolley’s
Voor golftassen en overige uitrusting die wordt opgeborgen in de tassen-/lockerruimte geldt dat deze na gebruik eerst goed gereinigd moeten worden alvorens te worden opgeborgen.

Les, training, clinics
Wanneer een les, training of clinic wordt georganiseerd dient de groep opgedeeld te worden in kleinere groepen met uitzondering van jongeren t/m 17 jaar.

Groepen tot 2 personen ( excl. pro)
Bestaat de groep uit 2 personen dan zijn er geen restricties en kan de les plaatsvinden zoals altijd met daarbij al geldende maatregelen zoals 1,5 m afstand houden, geen materialen delen, etc.

  

Bekijk hier de routekaart verantwoord golfen