Protocol verantwoord sporten op de Domburgse Golfclub

(geldig vanaf zaterdag 15 januari 2022)

slogan ashwcoc srgb groot 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

NB  bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het
       horeca-(baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden
       bestaat het risico geschorst te
worden.

Algemeen

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen:

  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Was vaak en grondig je handen met water en zeep, juist ook voor en na het spelen/bezoek aan het clubhuis;
  • Heb je klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis of ga naar huis en laat je testen.
  • Schud geen handen;
  • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
  • Volg de aanwijzingen van het personeel.

1. Acties voor de golfbaan

Flights bestaande uit drie of vier personen zijn weer toegestaan, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Het horecagedeelte blijft gesloten, koffie-to-go is toegestaan.
De golfshop mag open zijn tot 17.00 uur, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand zijn verplicht.

Starttijden
Het reserveren van starttijden is verplicht. Starttijden kunnen online worden gereserveerd.
Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website www.domburgschegolfclub.nl.

NB: Het komt nog steeds voor dat spelers zich na een reservering niet afmelden wanneer zij niet komen spelen. Ongedaan maken van een reservering kan tot vlak voor het begin van de starttijd via E-Golf4U. Hierdoor zijn andere spelers in de gelegenheid wel te komen spelen.

Clubhuis (1,5 meter en mondkapje verplicht)
Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden in het clubhuis en horeca gedeelte. Bij het verplaatsen binnen het clubhuis is het dragen van een mondkapje verplicht.
Bij binnenkomst is een ieder verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren. Leden en gasten mogen de receptie alleen betreden als ze een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. 

Voor de kleedruimtes geldt een maximale capaciteit van 1 persoon per 5 m2.
Maximaal aantal personen dames kleedruimte: 10 personen
Maximaal aantal personen heren kleedruimte: 15 personen

Horeca
De horeca is gesloten. Koffie-to-go is mogelijk.

Pin only
Cash betalingen worden niet geaccepteerd.

Flights en interval
Voor de omvang van de flights geldt een maximum van 4 personen. Voorwaarde is dat de spelers tenminste 1,5 meter afstand tot elkaar houden indien zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
Tussen de starttijden wordt in principe een interval van 10 minuten aangehouden.

Doorlaten
Houd bij doorlaten van een flight onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m).

Handicart
Indien twee spelers gebruik maken van dezelfde handicart en niet uit dezelfde bubbel komen, is het dragen van een mondkapje verplicht.

Driving range
De driving range is geopend. Houd afstand (min. 1,5 meter).
De gebruikers zijn verplicht vooraf en achteraf het gebruikte ballenmandje en de ballen machine te reinigen met de ter plaatse aanwezige desinfectiemiddelen.
Bij gebruik van het toilet wordt u verzocht dit vooraf en achteraf te reinigen met de aanwezige desinfectiemiddelen.

Handhaving door (baan)personeel, pro, marshals, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden
Het (baan)personeel, de pro, de marshals, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich richten tot het bestuur.

2. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL. Scorekaarten mogen weer uitgewisseld worden tussen speler en marker.

Standing
In plaats van de standing zijn bloktijden gereserveerd waarbinnen de spelers moeten afslaan. De geblokte periode is van 09:00- 12.50 uur. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.

Maandagheren, maandag dames, lamstralen en early birds
Ook voor deze spelers zijn tijdelijk bloktijden gereserveerd. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten.
Bloktijden die worden aangehouden:
maandag heren: 09.00- 12:50 uur
maandag dames: 13.00- 14.20 uur
lamstralen: 09:30-10:20 uur
early-birds: kwartier voor zonsopgang voor vertrek flights en voor 2de 9 2 uur later.

Wedstrijden
Onderlinge- en clubwedstrijden zijn weer toegestaan. Wel geldt het afstandscriterium van 1,5 m. Publiek hierbij is niet toegestaan. Wedstrijdscores worden digitaal ingeleverd en er vinden geen fysieke prijsuitreikingen plaats.

Les, training, clinics
Les, training en clinics zijn toegestaan met de maximale groepsgrootte voor golfers van 18 jaar en ouder dan twee. Dit is exclusief pro. Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden.

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt bij lessen en trainingen geen maximale groepsgrootte. Zij hoeven bij lessen en trainingen ook geen 1,5 meter afstand te houden.