Van de regel- en handicapcommissie

Algemene regels: neem de aanwijzingen van het RIVM in acht: anderhalve meter afstand houden, niezen in de mouw, papieren zakdoeken voor eenmalig gebruik en thuis blijven bij koorts, hoesten of andere griepverschijnselen.

In de baan:
- De baan is qualifying.
- Flights van maximaal drieballen.
- Zorg voor voldoende afstand, ook tijdens het spelen.
- Raak de vlaggenstok niet aan.
- De harken zijn uit de bunker gehaald. Komt uw bal in de bunker, spelen zoals die ligt en na de slag proberen het zand te egaliseren met voet en club.

Na de ronde:
Na het spelen van negen holes geen handen geven en geen kaarten wisselen. De scores kunnen op de smartphone worden ingevoerd. Inpakken en weggaan. Blijf op de website kijken. Bovenstaande regels zullen van tijd tot tijd worden aangepast.

Nieuwe regels bij hole 6:
Het duingebied langs hole 6 is een no play zone (verboden speelzone) en wordt gemarkeerd door rode palen met een groene kop. Er mag vanuit die zone niet worden gespeeld. De bal mag er wel worden gezocht. Hoe te handelen? Onafhankelijk van het vinden van de oorspronkelijke bal, gelden de volgende regels als de bal in de no play zone terecht is gekomen. Spelen volgens regel 17.1d, dat wil zeggen:

  1. Ga terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen, drop daar de bal, speel verder en ter er één strafslag bij;
    of
  2. Stel bij benadering het punt vast waar de bal voor het laatste de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal binnen twee clublengten, niet dichter bij de hole. Speel van daaruit verder en tel er één strafslag bij:
    of
  3. Neem een rechte lijn naar achteren tussen de vlag van de aan te spelen green en de plaats waar de bal voor het laatst de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal op die lijn, speel verder en tel één strafslag bij.