Golf in Domburg sinds 1914

Bomkraters uit Tweede Wereldoorlog nu grasbunkers

De Domburgsche Golf Links is in 1914 aangelegd door de N.V. Domburgsche Zeebadinrichting en werd daarna in gebruik genomen door de leden van de Sociëteit "Luctor et Emergo". In de jaren daarvoor waren er al enige golfclubs opgericht in Nederland, maar daarvan zijn de banen in de loop der tijden verplaatst of ingrijpend gewijzigd. De opzet van de golflinks in Domburg is nog nagenoeg hetzelfde als 100 jaar geleden. Daarmee is deze baan de oudste van Nederland die nog in zijn oorspronkelijke vorm bespeeld wordt.

Een speciaal aspect van de vooroorlogse Domburgse links waren de caddies in Walcherse klederdracht. In die tijd werd altijd met caddies gespeeld. In 1919 werd voor het eerst een caddy-wedstrijd gehouden, een gebruik dat tot het eind van de vorige eeuw in ere werd gehouden. Op 23 juli 1921 werd op de Domburgsche om het Nederlands Open Kampioenschap gespeeld. De winnaar was H. Burrows uit Antwerpen die in de jaren daarvoor les gaf op de Domburgsche. Hij behaalde een score van 151. Het jaar daarvoor had hij gewonnen op de Kennemer met 155 en in 1923 won hij op de Hilversumsche met 153.

Tweede wereldoorlog

In september 1941 werd het gehele terrein door de bezetter in beslag genomen. De baan werd onderdeel van de Atlantikwall en werd volgebouwd met bunkers en een kustbatterij. In de voorbereiding van de geallieerde landing die op 1 november 1944 bij Westkapelle plaats vond werd deze kustbatterij zwaar gebombardeerd. Er vielen talloze bommen op de baan en de schade was onvoorstelbaar. Daar kwam nog bij dat door de bombardementen een bres in de Westkappelse zeedijk was geslagen en dat het gehele eiland Walcheren onder was komen te staan.

Herstel

De schade was zo groot dat het tot 1955 duurde voordat de baan weer in gebruik genomen kon worden. De baan was in zijn vooroorlogse staat hersteld, alleen waren een groot aantal bomkraters toegevoegd en getransformeerd tot grasbunkers. En nog steeds zijn deze grasbunkers karakteristiek voor de baan van de Domburgsche. Omdat ook het vooroorlogse theehuis was verdwenen werd in mei 1957 een nieuw clubhuis geopend. Dit clubhuis is in 2002 vervangen door het huidige clubhuis omdat het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. De Domburgsche golflinks bestaat uit 9 holes en vanaf het begin werd de wens geuit om te komen tot een 18 holes baan. Tot een uitvoering van die wens is het nooit gekomen al is er sinds 2004 weer een plan in studie geweest om deze uitbreiding te realiseren.

Eeuwfeest

In 2014 is het 100-jarig bestaan van de Domburgsche uitgebreid gevierd. Het hele jaar door waren er speciale evenementen. Zo bracht ook Nederlands beste golfer Joost Luiten een bezoek aan de club. De eigenlijke verjaardag werd in het weekend van 5 juli gevierd met meerdere ontvangsten en wedstrijden. Hoogtepunt van de jubileumviering was de Golfweek, die werd afgesloten met een ontvangst, een musical en een diner-dansant in de Grote Kerk van Veere. Ter gelegenheid van het eeuwfeest verscheen een prachtig jubileumboek, dat in het clubhuis en in de boekhandel verkrijgbaar is.

In 'Golf Weekly' is de Domburgsche de beste 9-holes baan van Nederland genoemd.