Op 23 november werd in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden. De bijeenkomst werd ingeleid met een boeiend betoog van de heer Stevens, directeur van de NGF. Hij wees het bestuur en de leden erop dat de beoefening van het golfspel in de toekomst drastisch zal veranderen en dat clubs zich beter vroeger dan later aan die veranderingen kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door verschillende lidmaatschapsvormen aan te bieden en door meer als gastheer op te treden dan nu nog bij veel clubs het geval is.

ALV23-11-2015-Dir-NGF

Voor het bestuur van de Domburgsche staan de komende jaren vooral in het teken van de veiligheid, op en rondom de baan.

ALV25-11-2015-Intro-Website 

Op de vergadering werd ook de nieuwe website van de Domburgsche geintroduceerd. Deze zal rond midden december -gelijktijdig met het golfpakket van Egolf4u- officieel worden gelanceerd. Als het goed is leest u dit bericht dan ook al op de nieuwe site, die is ingericht om zowel leden als gasten makkelijk toegang te bieden tot de structuur en alle verschillende opties. De nieuwe site zal door Danny de Klerk als webmaster worden beheerd.