Op de ALV van maandag 25 april jl. werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 goedgekeurd en vastgesteld.

Verder presenteerde de voorzitter de aanzet tot een beleidsplan 2016-2021 met het verzoek aan de leden commentaar en eventuele aanvullingen voor 1 juni aan het secretariaat kenbaar te maken.