De Snouck Hurgronje wisselbeker is gespeeld onder de niet meest ideale omstandigheden: best wel wind, best wel hoge rough (ondanks het vele werk, dat de schapen doen) en een wedstrijdvorm, die heel wreed is (tegen par).
Het resultaat is er ook naar: de winnaar had -1. René Coene treft deze keer de eer. Toch was de CBA "slechts" 0, hetgeen er op duidt, dat de omstandigheden niet zo erg waren.

Uitslag-Snouck-Hurgronje