Op de algemene ledenvergadering van 24 april a.s. om 20.00 uur komen de volgende zaken aan de orde.

De informatie bevindt zich in het ledengedeelte onder downloads.

Het bevat de volgende onderwerpen:

  1. Agenda ledenvergadering 24 april 2017
  2. ALV 28 november 2016
  3. Jaarverslag 2016
  4. Investeringsvoorstel holes 4, 5 en 6
  5. Plaatjes van de voorstellen tot aanpassing holes; plan A en Plan B