Onder veel betere weersomstandigheden dan verwacht streden 27 teams om de Agelink van Renterghem beker.
Bij het vaststellen van de uitslag verdroot het de commissie zeer dat 1 team met weliswaar een fraaie score geen prijs kon ontvangen omdat zij tegen meer dan 1 regel hadden gezondigd.
De beide heren mochten wel als eerste een attentie ontvangen.
Winnaars werden Harm Bruins Slot en Anneke Heijning met een score van +3; een zelfde score werd gehaald door hun flight genoten Gijs en Adrienne Gerding, hun tweede 9 was iets minder. Met +1 werden Danny en Ditty de Klerk derde.
De beker werd zoals vanouds uitgereikt door Hans Visser.

Agelink-Van-Renterghem-beker