Afgelopen week is de handicartweek gehouden. Enkele weken later dan oorspronkelijk gepland. Daarbij is er iedere dag tijdens een wedstrijd als herendag en damesdag geld opgehaald, maar ook tijdens door externe spelers georganiseerde wedstrijden.

Het recordbedrag van € 1382,50 kon op de rekening van onze handicart commissie gestort worden. Dit geld is hard nodig voor onderhoud en vernieuwing van handicarts, waarvan steeds meer gebruik gemaakt worden in deze club, die alsmaar vergrijst.

Dank aan alle gulle gevers!!

Handicart 2