Onze voorzitter mocht na de prijsuitreiking van de uitstekend georganiseerde Maandbeker op een puik geprepareerde baan de plannen voor het 21ste lustrum jaar uiteen zetten.

Voor dit lustrum is een speciale vlag ontwikkeld die werd getoond door de lustrumcommissie die bestaat uit: Henk Vos, Bollie Kriekhaus, Maurice Jurgens en Ditty de Klerk

Als klap op de vuurpijl werd de vlag voor het Lustrum jaar onthuld en door de winnaar van de maandbeker (Danny de Klerk) gehesen.

Een waardige afsluiting van een mooie dag en een mooi begin van het Lustrumjaar 2019!!

Lustrum2019 2

Lustrum2019 3