AFSLUITING VAN TEE 1.   

Door graafwerkzaamheden op het perceel Hallehoogte 1, de buren achter de eerste afslag, is de keerwand bezweken die de steile helling ondersteunde van het duin waarop de afslagplaats van de 1e hole ligt. Als gevolg hiervan is de helling van dit duin over een grote lengte ingestort. Door het aanbrengen van een provisorische damwand met vulzand erachter is het gevaar voor afschuiven van het hele duin voorlopig geweken, maar de bovenrand hangt nog slechts op de wortels van de beplanting naast het pad en kan niet veel belasting meer hebben. Dit betreft vooral het laatste deel van het pad, grofweg tussen de laatste twee banken.

De bouwheer is aansprakelijk gesteld en bij het waterschap, de gemeente en de stichting Duinbehoud is melding gemaakt van het gebeurde.

Ook rekening houdend met de grote drukte die traditioneel voor september verwacht mag worden, heeft het bestuur node moeten besluiten de gele / rode eerste afslag voorlopig af te sluiten. De eigenaar van Hallehoogte heeft toegezegd zo snel mogelijk de oude situatie te herstellen en verwacht al in oktober de nieuwe helling te kunnen herbeplanten. De sluiting zou dan in totaal enige weken duren.

Intussen dienen ook voor de eerste negen de gele en rode afslagen van 10 gebruikt te worden. Door het geringe lengteverschil tussen de holes 1 en 10 blijft de baan qualifying en gelden alle handicaptabellen nog.

Wij hopen u snel beter nieuws te kunnen brengen.

Tee 2

Tee 3