Maandag 11 mei werd onder code geel omstandigheden weer gestart met de golfactiviteiten. De condities waaronder kon worden gespeeld waren strikt en volgens het aangemaakte protocol. Een Corona Marshall controleerde vanuit zijn speciaal aangeklede startersruimte of alles via het protocol verliep. De voorzitter opende de baan door het wegnemen van het verbodsbord naar Tee 1. 

De voorzitter opent de baan:

start 3

start 2

De Corona Marshall in de startersruimte

start 4

Zolang de bal niet van de tee waait zullen we spelen

 start1 2

Ondertussen richt de commissie zich op de verdere details

start 5