Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

Golfweek wat en hoe

Wij zijn verheugd dat de golfweek op zaterdag 18 juli aanstaande weer van start kan gaan. Hoe graag wij ook anders zouden willen, we leven helaas nog steeds in “Corona” tijden. Voor een goed en veilig verloop hebben we een aantal maatregelen moeten treffen waarbij de algemene regels maar ook de adviezen van de NGF de leidraad zijn. In een vroeg stadium is besloten zowel de “Vrienden en Vriendinnen Dag” als de “Sommerhof Memorial Cup”  van de kalender te schrappen. Beide wedstrijden zijn shotgun starts met aansluitend een maaltijd. De 1.5 meter regel zou een en ander bemoeilijken. Deze twee dagen biedt een ieder de gelegenheid zelf starttijd te reserveren. De overige wedstrijden gaan wél door, zij het met een iets minder groot aantal deelnemers dan we in andere jaren gewend waren. Bij de inschrijfgegevens op de site kunt u zien hoeveel mensen zich per wedstrijd maximaal kunnen inschrijven. Indien de wedstrijd vol zit komt u op de reservelijst te staan en ontvangt u zo snel mogelijk bericht als er een plekje vrij komt. Helaas zullen er ook geen prijsuitreikingen zijn. Ook dat heeft te maken met de beperkte ruimte om de 1.5 meter aan te kunnen houden. In het clubhuis kunnen 28 mensen aan tafels zitten en buiten zijn dat er maximaal 40. Staan is niet toegestaan. We spelen om de Beker maar ook om de Hole-in-One en de Two’s of Bulls-Eye. De uitslag zal steeds bekend worden gemaakt op de website. In overleg met de winnaar wordt het moment bepaald waarop zij/hij de beker krijgt uitgereikt en er een foto kan worden gemaakt zodat ook díe op de website kan worden geplaatst. De gewonnen ballen kunnen bij het secretariaat of bij de wedstrijdcommissie worden afgehaald. Bij het scoren van een Hole-in-One zal een afspraak gemaakt worden met betrekking tot het uitbetalen van de daarbij behorende gelden. Bij inschrijving voor de wedstrijd dient aangegeven te worden of een buggy gewenst wordt. De wedstrijdcommissie zal zodanig indelen dat aan de vraag kan worden voldaan en aan de horeca doorgeven wie er gereserveerd hebben. Zélf en alléén bij de horeca een buggy reserveren kan leiden tot het niet beschikbaar zijn. Deelnemers aan wedstrijden worden verzocht niet eerder dan 30 minuten voor hun starttijd op de club te arriveren. U kunt zich dan bij direct bij de wedstrijdtafel melden. Deze staat in het hok buiten bij de opgang naar de eerste tee. De commissie vraagt u zoveel mogelijk contactloos te betalen. Introducees/gastspelers moeten hun Greenfee bij de horeca voldoen. Indien u een buggy heeft gereserveerd kunt u hiervoor ook bij de horeca terecht. In beide gevallen kunt u  zich daarna melden bij de wedstrijdtafel. Voor alles geldt, gezond verstand gebruiken. Heeft u klachten? Blijf dan thuis. Blijf ook thuis als iemand in uw huishouden ziek is. Houdt 1.5 meter afstand. Let op de loop richtingen zowel binnen als buiten! Kleedkamers zijn open er geldt een max. aantal personen per ruimte. Scorekaarten niet uitwisselen maar zelf invullen. Vul de uitslag digitaal in via de E-golf4U app. (niet Golf.nl) en doe de scorekaart kaart  vervolgens in de verzamel doos bij de bestuurskamer (ter controle.)  Noteer ook de score van de marker op de kaart. Vlaggen blijven in de hole, voor de bunkers geldt een plaatselijke regel. De Horecamedewerkers heten u, binnen de geldende, regels van harte welkom. Als u na de wedstrijd een hapje wilt eten moet u rechtstreeks bij de Horeca reserveren. Zie hiervoor elders op de site. Tot slot: Wij wensen u, ondanks alle noodzakelijke beperkingen, een gezellige en sportieve golfweek toe. De Wedstrijdcommissie

Lees meer...

Verruiming Protocol 1 juli

Protocol verantwoord sporten op de Domburgse GC (versie 4, 30 juni 2020; ingangsdatum 1 juli 2020) Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) in zijn vergadering van 29 juni 2020 en gebaseerd op het protocol als vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland (PGA).   Inmiddels is ervaring op gedaan met de toestroom van spelers, de reservering van starttijden alsmede de wijze waarop het toezicht is georganiseerd. Op grond van de landelijke maatregelen die per 1 juli zullen gelden heeft het bestuur besloten tot verdere versoepeling. NB: bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het        horeca-(baan)personeel, vanuit het bestuur aangestelde vrijwilligers of bestuursleden        bestaat het risico geschorst te worden. Algemeen Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen: Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; Heb je klachten? Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38° C) en laat je testen; Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)hoesten , benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder; Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; Was vaak je handen met water en zeep ( min.20 sec), juist ook voor en na bezoek sportlocatie Schud geen handen; Vermijd drukte. De Domburgsche Golfclub is inmiddels weer open. 1.Acties voor de golfbaan Starttijden Het reserveren van starttijden blijft verplicht. De leden zijn hiervan op de hoogte gesteld en de geldende voorschriften zijn ook via de website voor een ieder te raadplegen. Starttijden kunnen online worden gereserveerd tussen 08:00 en 20:00 uur. Reserveren van starttijden kan via de app E-Golf4U en de website van de Domburgsche. Per reservering is er de keuze tussen een ronde van 9-holes of een ronde van 18-holes. Gastspelers kunnen met de reserveringsknop op de homepage van de website of via het secretariaat een speelronde reserveren van maandag t/m donderdag vanaf 13.30 uur en van vrijdag t/m zondag vanaf 12:00 uur. Voor introducées geldt deze beperking niet. Introduceren is overigens alleen toegestaan samen met het lid dat de gast introduceert. NB: In de afgelopen periode komt het meermalen voor dat spelers zonder zich af te melden        (kan tot 24 uur van tevoren via E-Golf4U of de website en anders via mail aan secretariaat        OOK in het weekend) niet komen opdagen. Hierdoor worden andere spelers gedupeerd. Bij        gastspelers geldt bovendien dat wij als club hierdoor ook greenfees mislopen. Clubhuis In het clubhuis zijn alle ruimtes ( dus ook kleedruimtes en douches) weer vrij toegankelijk. Bij binnenkomst is een ieder verplicht om zijn/haar handen te desinfecteren. Voor de verschillende ruimten is het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in de ruimte mag zijn aangegeven. De horeca is van 09:00 tot 19:00 uur geopend. Registratie binnen blijft verplicht. Gebruikers van de horeca zitten binnen of buiten. Staan is NIET toegestaan. De ingang naar de lockers en kleedkamers op de benedenverdieping sluit om 19:00 uur. Waar mogelijk geldt eenrichtingverkeer zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden. Communicatie Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de gewijzigde regels die van toepassing zijn. Bij de eerste afslag (hole 1) en de driving range is te lezen welke regels van toepassing zijn. Flights en interval Voor de omvang van de flights blijft in beginsel een maximum van 3 personen gelden. Tussen de starttijden wordt een interval van 10 minuten aangehouden. Marshalls Ook in de maanden juli, augustus en september zal worden gewerkt met marshalls die bij de opgang van hole 1/10 controle houden op starttijden, show/no-show en al hetgeen verder nodig is voor een goed verloop en een vriendelijk gastvrij onthaal van de spelers en bezoekers. Wekelijks zijn marshalls aanwezig van maandag t/m donderdag van 13:15 tot 17:00 uur en van vrijdag t/m zondag van 11:45 tot 17:00 uur. Doorlaten Houd bij doorlaten van een flight onderling voldoende afstand (minimaal 1,5 m). Gebruik golfbuggy Per gereinigde buggy is maximaal 2 persoon toegestaan. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Een mondkapje is verplicht wanneer beiden niet tot hetzelfde huishouden behoren. Reinigingsmiddelen in de vorm van desinfectiespray en doekjes zijn aanwezig. Gebruikers dragen zelf zorg voor het vooraf en achteraf reinigen van de golfbuggy. Handicarts moeten om uiterlijk 19:00 uur zijn ingeleverd; sleutels afgeven bij de horeca. Driving range De driving range is geopend. Houd afstand (min. 1,5 meter). De gebruikers zijn verplicht vooraf en achteraf het gebruikte ballenmandje en de ballen machine te reinigen met de ter plaatse aanwezige desinfectiemiddelen. Ook het toilet is weer in gebruik genomen. Bij gebruik wordt u verzocht dit vooraf en achteraf te reinigen met de aanwezige desinfectiemiddelen. Hygiëne Bij de golfbuggy’s, de ballenautomaat, de toiletten op de driving range en in de baan of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is schoonmaakmateriaal aanwezig. Spelers zijn gehouden de door hen gebruikte materialen vooraf en achteraf schoon te maken. 2.Veiligheid en hygiëne voor medewerkers Personeelsinstructie.                                                                               Om de veiligheid van spelers maar zeker ook van personeelsleden te kunnen garanderen is een adequate instructie van groot belang. Voorafgaand aan de opening heeft het horeca en (baan)personeel een uitleg ontvangen met betrekking tot de processen in en rondom de accommodatie. De richtlijnen zijn hen ook uitgereikt. Regelmatig vinden er 1 op 1 gesprekken plaats tussen bestuur(sleden) en de pro, het horeca en (baan)personeel. Tijdens deze gesprekken kan alles rondom veiligheid en naleving van de geldende regels worden besproken. Handhaving door horeca-(baan)personeel, pro, marshalls, overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden Het horeca-(baan)personeel, de pro, de marshalls, alle overige aangewezen vrijwilligers en/of bestuursleden belast met de naleving van dit protocol spreken spelers waar nodig aan op het schenden van de regels. Zij zijn uit naam van het bestuur bevoegd om hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer spelers daaraan geen gehoor geven. Met evt. klachten kan de betreffende speler zich verstaan met de door het bestuur aangewezen contactpersoon corona tevens bestuurslid: Willem van Kooten 06-53181465). Extra bescherming medewerkers Medewerker worden toegerust met extra beschermingsmiddelen in de vorm van hand gel, schoonmaakdoekjes en handschoenen. Op meerdere plaatsen staan desinfectiemiddelen. Extra schoonmaak Degene belast met het schoonhouden van het clubhuis wordt in de gelegenheid gesteld dit ongehinderd te doen d.w.z. met voldoende afstand tot andere mensen. De frequentie van de schoonmaak is afgestemd op de intensiteit van het gebruik. Toiletten clubhuis Toiletbezoek is toegestaan. Schoonmaken van de toiletten vindt plaats volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handen wassen worden goed gereinigd. Er is voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Daartoe zijn papieren handdoekjes beschikbaar. Op het toilet hangt een aftekenlijst ter controle van het schoonmaken. Pin only Afrekenen van consumpties, maaltijden en/of greenfees is uitsluitend mogelijk met pin of digitaal. Cash betalingen worden niet geaccepteerd. Handdesinfectie Op meerdere plaatsen op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen voor spelers en medewerkers. Er zijn ook papieren handdoekjes beschikbaar en boven de wasbakken hangt een instructie voor het handen wassen. 3. Veiligheid en hygiëne voor individuele spelers en begeleiders in en rond de baan. Scorekaarten Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL Standing. In plaats van de standing zijn bloktijden gereserveerd waarbinnen de spelers moeten afslaan. De geblokte periode is van 09:00- 13:00 uur. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten. Maandagheren, maandag dames, lamstralen en early birds Ook voor deze spelers zijn tijdelijk bloktijden gereserveerd. Flights vertrekken met onderlinge ruimte van 10 minuten. Bloktijden die worden aangehouden: maandag heren:              08:00- 12:00 uur maandag dames:            12.00- 13:30 uur lamstralen:                      09:30-10:30 uur early-birds:                      08:00-09:00 uur (NB: bij wijze van uitzondering is eerder starten buiten E-golf toegestaan met het oog op openstelling baan voor gastspelers vanaf 12:00 uur) Wedstrijden Wedstrijden kunnen weer doorgang vinden al zullen de geldende regels hier en daar nog wel tot enige beperking aanleiding zijn. Zie hiervoor de website en/of mailinfo. Contactoppervlakten verminderen Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt zijn er aanpassingen getroffen opdat de pin noch de cup bij het wegnemen van de bal aangeraakt hoeft te worden. Alle harken zijn verwijderd. Het zand in de bunker kan met de voeten en/of een club worden glad getrokken. Natuurlijk staat het u vrij een eigen harkje mee te nemen om de bunker na de slag aan te harken. Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker. Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler eenmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen 15 cm ( lengte van een scorekaart) van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. De ballenwassers blijven voorlopig nog buiten gebruik. Golftassen, trolley’s Voor golftassen en overige uitrusting die wordt opgeborgen in de tassen-/lockerruimte geldt dat deze na gebruik eerst goed gereinigd moeten worden alvorens te worden opgeborgen.

Lees meer...

Bunkers tijdens de Covid-19 pandemie

Helaas hebben niet alle spelers begrepen dat een bunker na het spelen van de bal netjes achter gelaten moet worden, even egaliseren met de voet en/of met een club. Netjes wil zeggen zoals de speler hem zelf wil aantreffen. Op dit moment blijven er vele voetstappen in de bunker achter. Het gevolg is dat de conditie waaronder wordt gespeeld niet voor iedere speler dezelfde is. In overleg tussen de baancommissie en de regel en handicap commissie is besloten een local rule vast te stellen die een eerlijker verloop moet waarborgen en het mogelijk maakt qualifying te spelen. De NGF keurt een dergelijke local rule goed. Deze regel die met ingang van 15 juni 2020 geldt, luidt: Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.  ToelichtingAls de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen: Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen: -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en -dit gebied moet in de bunker zijn. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e. Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. Tenslotte: laat de bunker zo achter zoals je hem zelf aan wenst te treffen!

Lees meer...