Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

Putten voor Ambon

Beste Golfers en Deelnemers van de beroemde Golfweek van de Domburgsche Golfclub. Deze week kunt u meedoen aan een Putt-wedstrijd voor het goede doel, nl Plastische chirurgie in Ambon. Voor slechts €1 koopt u al een kaart en kunt u met uw marker, die natuurlijk ook meedoet , meedoen aan de Putt-wedstrijd. De eerst prijs voor de beste, dus laagste, score is een prachtige Putter. De opbrengsten van deze competitie gaan direct naar de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon.Elk jaar weer gaan Medici naar Ambon om patiënten te helpen die ter plaatse niet voldoende medische en specialistische zorg kunnen ontvangen. Ons zeer gewaardeerde lid Michiel Vaandrager heeft een mooie samenvatting geschreven van het bijzondere werk dat elk jaar weer in Ambon wordt uitgevoerd. Lees het boeiende verhaal en…. ga vooral veel putten deze week.!!!!!!! Steven Molkenboer   Plastische chirurgie in Ambon De Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon steunt en initieert vanuit Nederland een aantal projecten op Ambon in Indonesië. In 2009 zijn we gestart met een plastisch chirurgisch project voor de behandeling  van patiënten met lip- kaak- en verhemelte spleten (schisis) en ernstige brandwondcontracturen. Indonesië kende tot voor kort geen nationaal zorgstelsel geregeld door de overheid, daarom was behandeling in ziekenhuizen voor de meeste Indonesiërs en zeker niet op de armere eilanden van de Molukken haalbaar voor hele grote groepen  arme mensen. Medisch specialistische zorg en met name plastische chirurgie was niet beschikbaar.   Jaarlijks komt er nu een team uit Zeeland om  gedurende  2 weken te werken in het Dr. M. Haulussy Ziekenhuis in Ambon Stad. Naast directe patiëntenzorg wordt ook les gegeven aan de Universiteit en samengewerkt met een lokaal team in het Ziekenhuis om  tot  hogere standaarden te komen in steriliteit, patiëntenzorg en nazorg. De voorbereidingen voor de 2 weken werk Maart 2018 zijn nu reeds in volle gang. De teamsamenstelling, 2 plastisch chirurgen, 1 kinderanesthesist en assistent arts in opleiding tot anesthesist,  2 operatieassistenten, 2 anesthesie assistenten, een nurse practioner voor nazorg, 1 gipsverbandmeester  die tevens Bahasa Indonesia spreekt en coördineert en  begeleider vanuit de SSVA. De benodigde vele documenten om te mogen werken moeten via de Ambassade en Jakarta  geregeld worden en kosten veel tijd. Instrumenten moeten  gecontroleerd en aangevuld worden. Deze zijn kostbaar in aanschaf. Verbandmiddelen , medicijnen voor de anesthesie moeten  aangeschaft worden, waar mogelijk lokaal in Ambon en verder meegenomen uit Nederland wat wel problemen bij de douane oplevert. Twee man gaan 1 week eerder om de afspraken met Gemeente Ambon en  Provincie Ambon te bevestigen en oproep patiënten voor intake spreekuur via de media te regelen. Er worden posters opgehangen in de stad. De vlucht van het team vanaf Schiphol kost bijna 48 uur en er gaan heel veel dozen  mee. De eerste dag worden de patiënten  gezien, een operatieplan gemaakt en ingepland voor behandeling. De operatie –en anesthesie assistenten richten de 2 OK’s in. Daarna is het alle dagen opereren, visitelopen op de verpleegafdelingen, nazorg regelen en nieuwe patiënten zien die weer komen via mond op mond reclame.      De grootste groep patiënten zijn schisis, die soms 3 operaties in één krijgen waarbij de lip gesloten wordt, de neus wordt verbeterd en verhemelte gesloten. Het gaat om 40%-50% van alle patiënten. Direct daarachter komt de groep brandwondcontracturen met 40%. Door de ernstige verbrandingen ,die niet direct behandeld worden sluiten de wonden door heel langzame genezing , waarbij de huid samentrekt en zo tot  invaliditeit leidt.  De behandeling bestaat uit huidtransplantaten,  en complexe samengestelde huidlappen met onderliggende bloedvaten. Meestal moeten ze enkele jaren achter elkaar geopereerd worden.       Nazorg is er niet op Ambon en is een van onze grootste prioriteiten om geregeld te krijgen. Natuurlijk zijn er forse kosten verbonden aan  het zien van 100-110 patiënten, waarbij  rond de 70  geopereerd worden en in totaal  rond de 100 ingrepen worden gedaan. Medicijnen, verbandmiddelen, anesthesiemiddelen, opnamekosten in het ziekenhuis van de patiënten en de instrumenten die gekocht en onderhouden moeten worden. De teamleden doen dit werk op vrijwillige basis en nemen er 2 weken van hun vakantie voor op. De financiering wordt opgebracht door SSVA middels donaties. De donatie van  de Dombursche Golfclub middels de Putting wedstrijd is een prachtig initiatief. Terima Kasih! Michiel Vaandrager http://www.vlissingen-ambon.nl/

Lees meer...