Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

ALV 29 april 2019

Op 29 april j.l. werd weer de Algemene Ledenvergadering gehouden. De belangrijkste onderwerpen waren de behandeling van het jaarverslag 2018, het aftreden en aantreden van nieuwe bestuursleden en het bespreken van de voortgang van het veiliger maken van de baan. Simon Harinck legde duidelijk uit dat wij als club er goed voorstaan en over een buffer beschikken voor uitgaven in de toekomst. Op voorspraak van de Kascommissie verleende de ALV decharge aan het bestuur voor het financieel en algemeen beleid. Inge Boomsma nam na 8 jaar afscheid van het bestuur. De vergadering beloonde haar voor alles wat ze heeft gedaan voor het verfraaien en verduurzamen van onze baan met een groot applaus. Rogier van Spaendonck trad na 4 jaren af en werd in de zon gezet voor zijn enorme inzet, met name voor het elk jaar weer weer organiseren met zijn team, van een een zeer aantrekkelijk wedstrijd programma. Beide bestuursleden worden opgevolgd door Pollien van der Werff en Yolanda de Haes. Dankzij de baancommissie, de baanarchtekt en de greenkeepers zijn de werkzaamheden op hole 4,5 en 6 succesvol afgesloten. Na het opbrengen van bijna 10.000 m3 kleigrond zijn er nu prachtige duinen ontstaan op hole 5 en 6. Daarnaast zijn de steile paden nu  mooie schelpen paden geworden.  Voor de nieuwe bestuursleden blijft er voldoende werk aan de winkel! Afscheid Inge Boomsma Afscheid Rogier van Spaendonck Nieuw bestuurslid Pollien van der Werff Nieuw bestuurslid Yolanda de Haes

Lees meer...