Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

Start 11 mei a.s.

Golf vanaf maandag 11 mei weer toegestaan! Goed nieuws voor de golfsport: vanaf maandag 11 mei mag iedereen weer golfen, zij het onder strenge voorwaarden die zijn vastgelegd in een protocol. De aangekondigde versoepeling van de maatregelen moet nu door de veiligheidsregio Zeeland worden vastgelegd in een noodverordening (aanpassing). Bij de vorige versoepeling duurde dit enkele dagen. Vervolgens moet de gemeente Veere aan de hand van de noodverordening het protocol beoordelen. Het nationaal protocol is in de middag van 7 mei ontvangen. Het bestuur heeft nog dezelfde avond over de voorwaarden vergaderd en vandaag vrijdag 8 mei het reeds opgestelde concept protocol naar de gemeente gestuurd. Wel is er voorafgaand al contact geweest met de gemeente om alles in het werk te stellen om op maandag 11 mei van start te kunnen. Misschien niet altijd zichtbaar voor u, maar er is achter de schermen door het secretariaat, de greenkeepers, de pro en het bestuur de afgelopen tijd hard gewerkt om weer te kunnen spelen zodra dit weer wordt toegestaan. Gelukkig is er ook weer een voorzichtig perspectief geschapen voor de horeca. Wij allen hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan de maatregelen en richtlijnen en toch plezier kunnen beleven aan onze sport. Leden De eerstkomende tijd zijn de baan, de oefenfaciliteiten (alleen voor lesdoeleinden) en het clubhuis (deels) uitsluitend toegankelijk voor de leden en kennismakers. Gastspelers zijn nog niet welkom. Dit laatste om de toeloop van spelers te beperken, de leden de gelegenheid te stellen te spelen en ervaring op te doen met alle maatregelen die van ons en u worden gevraagd. Afhankelijk van het aantal reserveringen hoopt het bestuur ook gastspelers weer snel welkom te kunnen heten op onze unieke baan. Kom naar de baan met eigen vervoer en rijd niet met anderen mee tenzij u een huishouden vormt. Online starttijd reserveren Onderdeel van het protocol op basis waarvan golf weer is toegestaan, is het verplicht reserveren van starttijden. Dit kan via de app E-Golf4U of via de website van de Domburgsche GC. U ontvangt hierover nog afzonderlijk een instructie. Bij de start op 11 mei wordt het reserveren zo ingericht dat u maximaal 2x per week kunt reserveren. Afhankelijk van de toestroom zal worden bezien of en zo ja per wanneer dit kan worden gewijzigd. Starttijden kunnen met een interval van 10 minuten worden geboekt van 08:00 uur tot 20:00 uur. Voor de baanles geldt dat u met Niels een starttijd moet bepalen die eveneens een reservering vergt. Een baanles telt overigens niet mee voor het te spelen maximaal aantal rondes per week. Per starttijd kan met een flight van maximaal 3 personen 9 holes worden gespeeld ook hier geldt dat aan de hand van de praktijk bezien zal worden of hierin wijziging kan worden aangebracht. Tot nader order is alle standing ingetrokken. Voor hen alsmede voor alle andere spelers die gewoon waren om op vaste dagen af te slaan geldt dat dit niet anders kan dan via het reserveren van starttijden waarbij tevens geldt maximaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd aanwezig op de club en direct na afloop van de ronde vertrekken. Voorkom oploop, blijf 1,5 m afstand houden onderling. Ga niet socializen daarvoor is het (helaas) nog te vroeg. Qualifying spelen Dankzij aangepaste regels is het mogelijk om op een veilige manier qualifying te spelen. Vlaggenstokken Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De vlaggenstok moet te allen tijde in de hole blijven staan!  Bunkers Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. De harken zijn dan ook verwijderd. Helaas zullen de bunkers dan niet meer zo netjes achtergelaten worden als we gewend waren (?). Het verzoek is om het zand in de bunkers glad te strijken met de voeten of een club. De regels die gelden voor ligging in een bunker blijven onverminderd van kracht Bellen Bellen doen we niet met gebruikmaking van het slagijzer aan de bel maar bv. met een ijzer of de putter. Wel (baan)lessen , geen wedstrijden Iedereen kan vanaf 11 mei onder voorwaarden weer les nemen bij Niels. De driving range alsmede de putting en chipping greens zowel bij het clubhuis als aan de Krommeweg zijn alleen te gebruiken in lesverband onder begeleiding van Niels. Het is dus NIET toegestaan de driving range, putting en chipping greens buitenom de les te gebruiken. De eerstkomende tijd zullen er geen wedstrijden worden georganiseerd. Of de golfweek dit jaar doorgang zal vinden hangt af of het spelen van wedstrijden dan al weer zal zijn toegestaan. Welke gevolgen de sluiting heeft voor de jaarbeker en de Haagsche Ooievaar wordt op dit moment bezien. Hierover volgt nog nadere informatie. Clubhuis en voorzieningen Het clubhuis is beperkt geopend. Dat wil zeggen het secretariaat, de shop, een heren en een damestoilet op de BG, de tassen-/lockerruimte en de stalling van de golfbuggy’s. De kleedkamers, de douches en de toiletten beneden blijven dicht. Ook de toiletvoorziening in de baan is afgesloten. In elk geval tot 1 juni zijn ook de clubroom en het terras gesloten. In het clubhuis geldt een eenrichtingverkeer aangegeven met pijlen. Deuren staan zoveel mogelijk open om zo weinig mogelijk te hoeven aanraken. Adviezen RIVM Blijf zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte, geef elkaar de ruimte Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, (lichte) hoest, keelpijn, benauwdheidsklachten en/of koorts (boven de 38°C) Blijf ook thuis als iemand in je directe omgeving benauwdheidsklachten en/of koorts heeft en/of positief is getest op het corona (COVID-19) virus Houd 1,5 meter afstand van anderen (NB: dit geldt niet voor jeugd t/m 12 jaar) Was je handen regelmatig en langdurig (min. 20 seconden) met water en zeep Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg Voor nadere informaitie zie het Protocol verantwoord sporten Lees ook de veel gestelde vragen (FAQ) op de site van de NGF Zie ook bericht van onze Pro Niels Nijssen  

Lees meer...

We kunnen weer

Eindelijk het is zover! De jeugdlessen gaan weer van start op de Driving range en overige oefenfaciliteiten gelegen aan de Krommeweg. Met ingang van zondag 10 mei is golfles voor onze jeugdleden in de leeftijd t/m 18 jaar weer toegestaan. Heerlijk om- na weken de lessen te hebben gemist - nu weer naar de driving range te kunnen. Naast de jeugdles op de zondag van 10:00- 11:00 uur bestaat bij voldoende belangstelling ook nog een mogelijkheid om op de woensdagen aan het einde van de middag te lessen. Hierover worden de jeugdleden via de app nog nader over geïnformeerd. Aan het volgen van de lessen zijn wel diverse voorwaarden verbonden. Zo mag alleen de jeugd de driving range betreden. Ouders dienen hun kind(eren) af te zetten op de parkeerplaats en hen direct na afloop van de les daar ook weer op te halen. Kom niet eerder dan 10 minuten van tevoren. Kom je lessen? Meld je tijdig van tevoren aan bij de pro. Zorg dat je voorafgaand aan de les naar het toilet bent geweest. Was vooraf grondig je handen ( minimaal 20 seconden). Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, koorts vanaf 38 graden Celsius. Blijf ook thuis als iemand in het gezin koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. Voorkom dat je op de driving range of de overige oefenfaciliteiten niet onnodig alles aanraakt. Houd 1,5 meter afstand. Dat geldt overigens niet voor de kinderen onderling tot en met 12 jaar maar weer wel van deze kinderen en de pro en/of kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Volg stipt de aanwijzingen op van de golfpro en/of anderen die door het bestuur zijn belast met de naleving van de regels. Golfbaan Het gaat voor de Domburgsche GC dus alleen om de lessen onder begeleiding van onze eigen golfprofessional. Helaas blijft de baan ook voor de jeugd nog gesloten. Voor verdere informatie zie: Het protocol voor de jeugdgolf   De volwassenen: De overheid staat vanaf 11 mei golfen weer toe voor volwassenen. Uiteraard worden hiervoor nadere voorwaarden gesteld.  Anticiperend heeft het Bestuur een protocol voorbereid van de voorwaarden waaronder de leden van de DGC kunnen spelen. Hierover zullen deze week door het Bestuur nadere besluiten worden genomen. Afhankelijk van eventueel aanvullende eisen vanuit de NGF of bijvoorbeeld de Gemeente zullen de leden naar verwachting vrijdag a.s. nader geïnformeerd worden

Lees meer...