Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

Wasdanu op Hole 6

Vorig jaar om deze tijd werd er hard gewerkt aan de aanpassing van hole 6. De duintjes kregen vorm, de beplanting werd aangebracht. Het hele jaar is het gebied GUR geweest en was het verboden het gebied te betreden. Inmiddels is de aanplant in dat gebied zodanig geworteld dat het verbod om de duintjes te betreden kan worden opgeheven. Om het gebied nog enigszins te beschermen is het verboden er uit te spelen. Het wordt een zogenaamde 'no-play zone’, afgezet met rode paaltjes met een groene kop. Dus: zoeken mag, spelen niet. Voor het ontwijken gelden dezelfde regels als bij een waterhindernis met rode paaltjes. Het grote verschil met vorig jaar: als de bal in het gebied terecht komt kost dat een strafslag, onafhankelijk van de vraag of de bal gevonden wordt. Het is een extra stimulans veilig te spelen, vrij van de weg. De onderstaande regels worden dus van kracht. Het duingebied langs hole 6 is een no play zone (verboden speelzone) en wordt gemarkeerd door rode palen met een groene kop. Er mag vanuit die zone niet worden gespeeld. De bal mag er wel worden gezocht. Hoe te handelen? Onafhankelijk van het vinden van de oorspronkelijke bal, gelden de volgende regels als de bal in de no play zone terecht is gekomen. Spelen volgens regel 17.1d, dat wil zeggen: Ga terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen, drop daar de bal, speel verder en tel er één strafslag bij; of Stel bij benadering het punt vast waar de bal voor het laatst de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal binnen twee clublengten, niet dichter bij de hole. Speel van daaruit verder en tel er één strafslag bij; of Neem een rechte lijn naar achteren tussen de vlag van de aan te spelen green en de plaats waar de bal voor het laatst de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal op die lijn, speel verder en tel één strafslag bij.

Lees meer...