Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

De wedstrijd voor competitiespelers

De wedstrijd voor competitiespelers Zaterdag 15 februari 2020 werd net als in voorgaande jaren een wedstrijd georganiseerd voor alle golfspelers van de Domburgsche Golfclub die op de nominatie staan mee te spelen in de NGF competitie. De wedstrijdcommissaris zou een inleiding houden over de (nieuwste veranderingen in de aloude) golfregels, met name die voor matchplay en greensome wedstrijden, en de competitiecoordinator had aangegeven een wedstrijd te zullen organiseren waar niet alleen de individuele kwaliteiten van de spelers aan bod zouden komen maar ook de gezamenlijke prestatie van elk van de acht competitieteams. De Captains van alle acht competitieteams van de Domburgsche hadden een uitnodiging ontvangen met het verzoek om deze door te sturen aan hun spelers. Uiteindelijk bleken op de wedstrijddag zelf 36 spelers/speelsters aanwezig. De inleiding, verzorgd door Yolanda de Haes, leverde een interessant beeld van de actuele kennis van de matchplay spelregels van de aanwezigen. Curieus was hoe spaarzaam de momenten waren dat alle competitiespelers het juiste antwoord bleken te hebben op de regeltechnisch soms lastige vragen in vaak heel herkenbare spelsituaties. Een leermomentje dus…. Aansluitend werden alle aanwezigen verdeeld over negen flights van elk  vier spelers/speelsters. Het Format van de wedstrijd was dat van de 18 holes wedstrijdvorm voor Dames en Heren Senioren in de NGF competitie: 9 holes matchplay individueel tussen twee spelers van een koppel , na negen holes gevolgd door een greensome van twee samengevoegde koppels. Om het spannend te houden speelden de twee dames teams (Dames D1 en D2) van de Domburgsche tegen elkaar en ook de zes heren teams tegen elkaar (Heren H1 – 27 holes tegen Heren Senioren H1 - 27 holes; Heren Senioren H2 – 27 holes tegen Heren Senioren H1 – 18 holes en Heren Senioren H2 – 18 holes tegen Heren Sinjooren H3 – 18 holes). Alles zonder handicapverrekening; net als in de NGF competitie. Niet elk team bleek met evenveel spelers te zijn gekomen. Het meest complete team bleek het Heren Senioren H2 – 18 holes (zeven spelers) en het minst complete team was het Heren Senioren H2 – 27 holes, waar hun nieuwkomer, Paul Hampshire, in zijn eentje de eer van het team moest verdedigen. Gelukkig kon met enig schuifwerk het team van Paul toch tot een viertal, Heren 2 waardig, worden opgekrikt. De wedstrijd begon met een shotgunstart en het weer die zaterdag was vriendelijk maar toch ook wel Domburgs streng. Het regende gelukkig niet maar de Zeeuwse wind was volop aanwezig en bleek een hardnekkige tegenstander voor vrijwel iedereen. En toen na afloop van de wedstrijd de scorekaarten werden ingeleverd bleek nog weer eens hoe moeilijk het is om de resultaten van een matchplay wedstrijd goed en eenduidig te noteren. Weer een leermomentje….. Nadat eindelijk alle onduidelijkheden waren opgelost bleken de resultaten alleszins opmerkelijk. Het damesteam D2 bleek met 10 tegen 6 gewonnen te hebben van het damesteam D1. En het Heren Senioren team H1 – 27 holes bleek het Heren team H1 – 27 holes te hebben verslagen met 14 tegen 2. Gelukkig bleek het Heren Senioren team H2 – 27 holes te hebben gewonnen met 11 tegen 5 van het Heren Senioren team H1 – 18 holes. We weten echter niet zeker of dat team deze uitslag echt verdient aangezien Paul Hampshire wel enkele sperspelers uit andere teams als steun had meegekregen. Tot slot heeft het Heren Sinjooren team H3 – 18 holes met 13 tegen 9 het Heren Senioren team H2 – 18 holes ingemaakt. Beide laatste teams spelen in dezelfde klasse en we mogen dus dit voorjaar enige spanning verwachten tussen beide teams over de vraag wie er nu in die klasse blijft, promoveert of degradeert. Deze teamwedstrijd viel zeer in de smaak bij de spelers en heeft ook duidelijk gemaakt dat in matchplay zonder handicapverrekening eigenlijk alles mogelijk is. Een hole is pas gewonnen of verloren wanneer de bal in de cup ligt. Daarvoor kan er van alles gebeuren. De uitslagen geven echter hier en daar wel aanleiding tot enige overpeinzing en over hoe nu verder te gaan. Een derde leermomentje wellicht….. Ongetwijfeld heeft onze pro, Niels Nijsten, nog wel wat mogelijkheden om een extra team training in te vlechten voor….. We zullen de inspanningen en resultaten van alle acht teams dit voorjaar op de voet volgen en hun ontwikkelingen in de competitie wekelijks aan U doorgeven. Ditmaal kon er geen prijs worden uitgereikt aan de beste individuele speler. Dat valt immers niet te bepalen in een enkele matchplaywedstrijd. Daarom is er het voornemen om deze individuele wedstrijd dit najaar te houden voor alle spelers/speelsters die zullen hebben meegespeeld in de NGF competitie. Dan zullen ook de resultaten van die competitie aan de orde komen en zal er aandacht worden besteed aan de voorbereidingen voor de competitie van 2021. De competitiecoordinator  

Lees meer...