Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

We kunnen weer

Eindelijk het is zover! De jeugdlessen gaan weer van start op de Driving range en overige oefenfaciliteiten gelegen aan de Krommeweg. Met ingang van zondag 10 mei is golfles voor onze jeugdleden in de leeftijd t/m 18 jaar weer toegestaan. Heerlijk om- na weken de lessen te hebben gemist - nu weer naar de driving range te kunnen. Naast de jeugdles op de zondag van 10:00- 11:00 uur bestaat bij voldoende belangstelling ook nog een mogelijkheid om op de woensdagen aan het einde van de middag te lessen. Hierover worden de jeugdleden via de app nog nader over geïnformeerd. Aan het volgen van de lessen zijn wel diverse voorwaarden verbonden. Zo mag alleen de jeugd de driving range betreden. Ouders dienen hun kind(eren) af te zetten op de parkeerplaats en hen direct na afloop van de les daar ook weer op te halen. Kom niet eerder dan 10 minuten van tevoren. Kom je lessen? Meld je tijdig van tevoren aan bij de pro. Zorg dat je voorafgaand aan de les naar het toilet bent geweest. Was vooraf grondig je handen ( minimaal 20 seconden). Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte)hoest, koorts vanaf 38 graden Celsius. Blijf ook thuis als iemand in het gezin koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. Voorkom dat je op de driving range of de overige oefenfaciliteiten niet onnodig alles aanraakt. Houd 1,5 meter afstand. Dat geldt overigens niet voor de kinderen onderling tot en met 12 jaar maar weer wel van deze kinderen en de pro en/of kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Volg stipt de aanwijzingen op van de golfpro en/of anderen die door het bestuur zijn belast met de naleving van de regels. Golfbaan Het gaat voor de Domburgsche GC dus alleen om de lessen onder begeleiding van onze eigen golfprofessional. Helaas blijft de baan ook voor de jeugd nog gesloten. Voor verdere informatie zie: Het protocol voor de jeugdgolf   De volwassenen: De overheid staat vanaf 11 mei golfen weer toe voor volwassenen. Uiteraard worden hiervoor nadere voorwaarden gesteld.  Anticiperend heeft het Bestuur een protocol voorbereid van de voorwaarden waaronder de leden van de DGC kunnen spelen. Hierover zullen deze week door het Bestuur nadere besluiten worden genomen. Afhankelijk van eventueel aanvullende eisen vanuit de NGF of bijvoorbeeld de Gemeente zullen de leden naar verwachting vrijdag a.s. nader geïnformeerd worden

Lees meer...

Wasdanu op Hole 6

Vorig jaar om deze tijd werd er hard gewerkt aan de aanpassing van hole 6. De duintjes kregen vorm, de beplanting werd aangebracht. Het hele jaar is het gebied GUR geweest en was het verboden het gebied te betreden. Inmiddels is de aanplant in dat gebied zodanig geworteld dat het verbod om de duintjes te betreden kan worden opgeheven. Om het gebied nog enigszins te beschermen is het verboden er uit te spelen. Het wordt een zogenaamde 'no-play zone’, afgezet met rode paaltjes met een groene kop. Dus: zoeken mag, spelen niet. Voor het ontwijken gelden dezelfde regels als bij een waterhindernis met rode paaltjes. Het grote verschil met vorig jaar: als de bal in het gebied terecht komt kost dat een strafslag, onafhankelijk van de vraag of de bal gevonden wordt. Het is een extra stimulans veilig te spelen, vrij van de weg. De onderstaande regels worden dus van kracht. Het duingebied langs hole 6 is een no play zone (verboden speelzone) en wordt gemarkeerd door rode palen met een groene kop. Er mag vanuit die zone niet worden gespeeld. De bal mag er wel worden gezocht. Hoe te handelen? Onafhankelijk van het vinden van de oorspronkelijke bal, gelden de volgende regels als de bal in de no play zone terecht is gekomen. Spelen volgens regel 17.1d, dat wil zeggen: Ga terug naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen, drop daar de bal, speel verder en tel er één strafslag bij; of Stel bij benadering het punt vast waar de bal voor het laatst de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal binnen twee clublengten, niet dichter bij de hole. Speel van daaruit verder en tel er één strafslag bij; of Neem een rechte lijn naar achteren tussen de vlag van de aan te spelen green en de plaats waar de bal voor het laatst de grens van de rode hindernis kruiste. Drop vervolgens de bal op die lijn, speel verder en tel één strafslag bij.

Lees meer...