Kennismakingsabonnement

Voor niet-leden heeft de DGC, afhankelijk van de golfvaardigheid, een aantal mogelijkheden om kennis te maken met de vereniging.

Eerste kennismaking:

Bent u ongeoefend en u weet nog niet of u het een leuke sport gaat vinden dan is er de mogelijkheid om bij de pro 2 proeflessen van anderhalf uur te nemen. Zie voor bijzonderheden de rubriek Pro/Kennismaken met golf elders op de website. Voor en na de lessen kunt u gebruik maken van de drivingrange. Als u verder wilt kunt u zich, via de DGC, aanmelden als aspirant-lid bij de NGF. U ontvangt dan voor € 24,50 per jaar een NGF-kaartje en een golf-WA-verzekering met werelddekking.

Les nemen:

Indien u besluit zich verder te bekwamen kunt u een lespakket afspreken met de Pro. Stap 1 van het 9-Stappenplan is het lesprogramma ter voorbereiding op het verkrijgen van baanpermissie. Dit bestaat uit 6 lessen van 1 uur, waarvan één baanles. Aan de orde komen: putten, chippen, pitchen, bunker en swing. Ook wordt de nodige aandacht gegeven aan de etiquette van de golfsport. Zie voor bijzonderheden de rubriek Pro/Beginnen met golf. Voor en na de lessen kunt u gebruik maken van de drivingrange. Bij het vlot doorlopen met voldoende vorderingen kan de Pro besluiten u aan het eind hiervan baanpermissie te verlenen. Via de DGC ontvangt u dan een nieuw NGF-kaartje met daarop de vermelding: Baanpermissie.

Kennismakingsabonnement:

Als u in het bezit bent van baanpermissie of u bezit reeds een handicap dan kunt u een kennismakingsabonnement nemen bij de DGC. Dit kan elke maand ingaan en kost € 62,50 per maand en dient aangegaan te worden voor 12 maanden. Dit abonnement is eenmalig. U mag, wanneer u in het bezit bent van een handicap, gedurende de looptijd van het abonnement onbeperkt spelen op de Domburgsche. Er gelden voor u dezelfde speelmogelijkheden als voor de leden. De club zorgt dat u een mentor krijgt die u wegwijs maakt op de baan. U kunt dan ook aan DGC wedstrijden deelnemen met uitzondering van de clubkampioenschappen, mits u voldoet aan de voor die wedstrijd vastgestelde handicap eis. Het spreekt vanzelf dat u geen spelers kunt introduceren en geen stemrecht heeft. Heeft u baanpermissie dan mag u samen met uw mentor in de rustige uren in de baan spelen. Hierbij zal vooral aandacht gegeven worden aan de etiquette. Uw mentor bepaalt wanneer u vrij mag gaan spelen. Beginners verkrijgen een handicap door (1) te slagen voor het golfregelexamen, en (2) eenmaal met een marker een qualifying kaart, spelend van hcp 54, te spelen met een score 36 punten of meer over 18 holes of 18 punten of meer over 9 holes. Daarna wordt op uw NGF kaartje handicap 54 of lager vermeld, dit is afhankelijk van uw score. Voor het afleggen van het regelexamen kunt u bij de club het regelpakket kopen voor € 25,00. Hiervoor ontvangt u het boek Golfregels voor startende golfers, de oefenvragen voor het golfregelexamen, het boekje Kennismaken met golf en Spelersboekje stap 1 en neemt de Regel- en Handicapcommissie van de DGC u het regelexamen af. Met de Pro kunt u afspraken maken over een op uw vaardigheden afgestemd lesprogramma. Met het kennismakingsabonnement heeft u vrij toegang tot de kleedkamers en clubroom. Kortom u bent in staat de club van binnen te leren kennen zonder dat u lid bent. Uiterlijk na 12 maanden besluit u of u het lidmaatschap van de DGC aanvraagt.

Hebt u interesse voor het afsluiten van een kennismakingsabonnement, neemt u dan contact op met het secretariaat of vult u meteen het lidmaatschapsaanvraagformulier in. Uiteraard is dit abonnement alleen beschikbaar voor wie nog niet eerder lid is geweest van de Domburgsche.