Local Rules

 

Algemene inleiding

Hier op de website staan alle plaatselijke regels vermeld die op dat moment van kracht zijn. Bovendien staan de meest gangbare vaste plaatselijke regels op de scorekaart. De tijdelijke plaatselijke regels worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de 1e tee. Hierop staan ook mededelingen over andere speciale omstandigheden, zoals waarschuwingen m.b.t. werkzaamheden of tijdelijke wijzigingen in de baan.

Vaste regels:

Out of Bounds is defined by boundary fences, white stakes and white indications on boundary and safety fences.
• Plants identified by green stakes and the areas defined by blue stakes with green tops are   no play zones that are to be treated as abnormal course conditions. Free relief must be   taken from the interference by the no play zone   Rule16.1 f.
• Temporary local rules: see information board next to the path to the first tee.
• Penalty for breach of local rule: General penalty (match play loss of hole, stroke play 2    strokes

• Geultjes voor afwatering regen naast aangelegde paden.
  "Langs de verharde paden (vaste obstakels) bevinden zich geultjes om het regenwater af te voeren.  Deze geultjes zijn ook ‘vaste obstakels'. Een speler mag deze belemmering, zonder straf, ontwijken volgens Regel 16.1 b.”

•Local rule voor het gebied op het talud van hole 4 in de buurt van de 150 m paal
 “Het gebied gemarkeerd door vier blauwe palen met groene koppen op het talud   van hole 4 (rechts naast de fairway) is een verboden speelzone. Als een bal binnen deze speelzone ligt of de speler om de bal te spelen de verboden speelzone moet betreden, moet de belemmering door de verboden speelzone verplicht geheel worden ontweken, zonder straf, volgens regel 16.1 f."

Winterregels:

• niet spelen uit de graskuilen die als GUR gemarkeerd zijn.
  Tijdens qualifying wedstrijden vervalt deze regel met uitzondering van de kuil voor de green
   van 4/13. Daar is een verplichte dropping zone. Plaatsen in de dropping zone is
   toegestaan. 
• Bij rijp en mist op de baan als volgt handelen:
  Rijp: bij rijp de wintergreens aanspelen - ook als de vlag er niet instaat - en
  alleen met draagtassen de baan in.
  Mist: er mag pas afgeslagen worden als vanuit het clubhuis de vlag op de 8e hole
  te zien is.