Golf vanaf maandag 11 mei weer toegestaan!

Goed nieuws voor de golfsport: vanaf maandag 11 mei mag iedereen weer golfen, zij het onder strenge voorwaarden die zijn vastgelegd in een protocol.
De aangekondigde versoepeling van de maatregelen moet nu door de veiligheidsregio Zeeland worden vastgelegd in een noodverordening (aanpassing). Bij de vorige versoepeling duurde dit enkele dagen. Vervolgens moet de gemeente Veere aan de hand van de noodverordening het protocol beoordelen. Het nationaal protocol is in de middag van 7 mei ontvangen. Het bestuur heeft nog dezelfde avond over de voorwaarden vergaderd en vandaag vrijdag 8 mei het reeds opgestelde concept protocol naar de gemeente gestuurd.
Wel is er voorafgaand al contact geweest met de gemeente om alles in het werk te stellen om op maandag 11 mei van start te kunnen.

Misschien niet altijd zichtbaar voor u, maar er is achter de schermen door het secretariaat, de greenkeepers, de pro en het bestuur de afgelopen tijd hard gewerkt om weer te kunnen spelen zodra dit weer wordt toegestaan. Gelukkig is er ook weer een voorzichtig perspectief geschapen voor de horeca.

Wij allen hebben daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid om te laten zien dat wij ons kunnen houden aan de maatregelen en richtlijnen en toch plezier kunnen beleven aan onze sport.

Leden
De eerstkomende tijd zijn de baan, de oefenfaciliteiten (alleen voor lesdoeleinden) en het clubhuis (deels) uitsluitend toegankelijk voor de leden en kennismakers. Gastspelers zijn nog niet welkom. Dit laatste om de toeloop van spelers te beperken, de leden de gelegenheid te stellen te spelen en ervaring op te doen met alle maatregelen die van ons en u worden gevraagd. Afhankelijk van het aantal reserveringen hoopt het bestuur ook gastspelers weer snel welkom te kunnen heten op onze unieke baan.
Kom naar de baan met eigen vervoer en rijd niet met anderen mee tenzij u een huishouden vormt.

Online starttijd reserveren
Onderdeel van het protocol op basis waarvan golf weer is toegestaan, is het verplicht reserveren van starttijden. Dit kan via de app E-Golf4U of via de website van de Domburgsche GC. U ontvangt hierover nog afzonderlijk een instructie.
Bij de start op 11 mei wordt het reserveren zo ingericht dat u maximaal 2x per week kunt reserveren. Afhankelijk van de toestroom zal worden bezien of en zo ja per wanneer dit kan worden gewijzigd.
Starttijden kunnen met een interval van 10 minuten worden geboekt van 08:00 uur tot 20:00 uur.
Voor de baanles geldt dat u met Niels een starttijd moet bepalen die eveneens een reservering vergt. Een baanles telt overigens niet mee voor het te spelen maximaal aantal rondes per week.
Per starttijd kan met een flight van maximaal 3 personen 9 holes worden gespeeld ook hier geldt dat aan de hand van de praktijk bezien zal worden of hierin wijziging kan worden aangebracht.

Tot nader order is alle standing ingetrokken. Voor hen alsmede voor alle andere spelers die gewoon waren om op vaste dagen af te slaan geldt dat dit niet anders kan dan via het reserveren van starttijden waarbij tevens geldt maximaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd aanwezig op de club en direct na afloop van de ronde vertrekken. Voorkom oploop, blijf 1,5 m afstand houden onderling. Ga niet socializen daarvoor is het (helaas) nog te vroeg.

Qualifying spelen
Dankzij aangepaste regels is het mogelijk om op een veilige manier qualifying te spelen.

Vlaggenstokken
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De vlaggenstok moet te allen tijde in de hole blijven staan! 

Bunkers
Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. De harken zijn dan ook verwijderd. Helaas zullen de bunkers dan niet meer zo netjes achtergelaten worden als we gewend waren (?). Het verzoek is om het zand in de bunkers glad te strijken met de voeten of een club. De regels die gelden voor ligging in een bunker blijven onverminderd van kracht

Bellen
Bellen doen we niet met gebruikmaking van het slagijzer aan de bel maar bv. met een ijzer of de putter.

Wel (baan)lessen , geen wedstrijden
Iedereen kan vanaf 11 mei onder voorwaarden weer les nemen bij Niels. De driving range alsmede de putting en chipping greens zowel bij het clubhuis als aan de Krommeweg zijn alleen te gebruiken in lesverband onder begeleiding van Niels.
Het is dus NIET toegestaan de driving range, putting en chipping greens buitenom de les te gebruiken.
De eerstkomende tijd zullen er geen wedstrijden worden georganiseerd. Of de golfweek dit jaar doorgang zal vinden hangt af of het spelen van wedstrijden dan al weer zal zijn toegestaan.
Welke gevolgen de sluiting heeft voor de jaarbeker en de Haagsche Ooievaar wordt op dit moment bezien. Hierover volgt nog nadere informatie.

Clubhuis en voorzieningen
Het clubhuis is beperkt geopend. Dat wil zeggen het secretariaat, de shop, een heren en een damestoilet op de BG, de tassen-/lockerruimte en de stalling van de golfbuggy’s.
De kleedkamers, de douches en de toiletten beneden blijven dicht. Ook de toiletvoorziening in de baan is afgesloten. In elk geval tot 1 juni zijn ook de clubroom en het terras gesloten.
In het clubhuis geldt een eenrichtingverkeer aangegeven met pijlen. Deuren staan zoveel mogelijk open om zo weinig mogelijk te hoeven aanraken.

Adviezen RIVM
Blijf zo veel mogelijk thuis en vermijd drukte, geef elkaar de ruimte
Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, (lichte) hoest, keelpijn, benauwdheidsklachten en/of koorts
(boven de 38°C)
Blijf ook thuis als iemand in je directe omgeving benauwdheidsklachten en/of koorts heeft en/of positief is getest op het corona (COVID-19) virus
Houd 1,5 meter afstand van anderen (NB: dit geldt niet voor jeugd t/m 12 jaar)
Was je handen regelmatig en langdurig (min. 20 seconden) met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg

Voor nadere informaitie zie het Protocol verantwoord sporten

Lees ook de veel gestelde vragen (FAQ) op de site van de NGF

Zie ook bericht van onze Pro Niels Nijssen

 

11 mei 2