Nieuwsberichten van de DGC

Blijf op de hoogte van het clubnieuws

Dagvlinders en libellen

Dagvlinders en libellen op de Domburgsche De eerste lijst met vlinderwaarnemingen op de baan is van 2008 en werd opgesteld door ons deskundig buitenlid Bart IJssel de Schepper. Sindsdien zijn jaarlijks inventarisaties uitgevoerd o.a. met hulp van vrijwilligers van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. De commissie heeft in 2016 deskundige hulp gekregen van Peter Geene, voorzitter van deze werkgroep. Hij is behalve vlinderexpert ook libellen-kenner en zo kon er voor het eerst in dat jaar ook een overzicht van de bij de waterpartijen en boven in het duin waargenomen libellensoorten worden opgesteld.Kijk voor meer informatie over het werk van de werkgroep op www.vlinlibzeeland.nl.Bij de opsomming hieronder staat bij enkele vlinders de vermelding: behoort tot de Zeeuwse zes. Dat betekent dat ze deel uitmaken van een in 2013 gestart vijfjarig vlinderbeschermingsplan dat door de werkgroep in het leven is geroepen. Het gaat op de baan om de soorten: kleine parelmoervlinder, argusvlinder, bruin blauwtje en heidevlinder. De overige twee, grote vos en koninginnepage zijn bij ons nog niet waargenomen.Op de websites www.vlindernet.nl en www.libellennet.nl staat nog veel meer relevante informatie. Oproep: in het libellen- en vlinderseizoen hangen op het informatiebord in de hal foto's en lijsten. Het zou de CtG-commissie plezieren als u hierop uw waarnemingen zou willen noteren. Deze worden gebruikt voor ons eigen overzicht, maar ook doorgestuurd naar bovengenoemde werkgroep. Overzicht van de in 2016 waargenomen libellen Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum35 – 44 mm. Poten zwart met geel strepen. Vliegtijd tussen juni en november. Overwintert als ei. Uitsluipen begint rond eind mei. Habitat van de bruinrode heidelibel zijn ondiepe poelen die 's zomers geheel of gedeeltelijk uitdrogen en weinig vegetatie hebben. Komt ook voor in ander stilstaand of licht stromend water. mannetje vrouwtje Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum30 – 33 mm. Kleine waterjuffer met blauw en zwart op het achterlijf. Zeer zeldzaam en vrij nieuw in Nederland. Er zijn nog niet veel Nederlandse gegevens bekend. Habitat stilstaand en zwak stromend water in de zon, met veel water- en oeverplanten. mannetje Lantaarntje Ischnura elegans30 – 34 mm. Vliegtijd van eind april tot begin oktober. Larven overwinteren één keer. Achterlijf in bovenaanzicht helemaal donker met segment 8 licht gekleurd. Zeer algemeen, vooral langs voedselrijk, helder water met gevarieerde oevervegetatie. mannetje vrouwtje Gewone Oeverlibel Orthetrum cancellatum44 - 50 mm. Vliegtijd begin mei tot eind september. De larven overwinteren twee of drie keer. Het is de grootste en meest algemene oeverlibel in Nederland. Het achterlijf is pijlvormig. Mannetjes met een blauwberijpt achterlijf met zwarte punt. Grondkleur van de vrouwtjes is geel. Komt voor aan allerlei stilstaande en zwak stromende wateren, liefst op plaatsen met kale oevers (hole 8). mannetje vrouwtje Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii33 – 40 mm. Vliegtijd juni tot september. In het voorjaar komen zwervende heidelibellen vanuit Zuid-Europa naar Nederland en vindt hier voortplanting plaats. De meeste larven sluipen in de zomer van datzelfde jaar nog uit. Sommige halen dat niet en moeten overwinteren. Habitat: ondiepe zandige plassen met weinig vegetatie. Dit zijn vaak pas gegraven plassen die in de zomerperiode uitdrogen. mannetje vrouwtje   Overzicht van alle ooit op de Domburgsche golfbaan waargenomen dagvlinders Atalanta Vanessa atalantaSpanwijdte 50-60 mmVliegtijd van maart tot november in meerdere generaties. Rups leeft op brandnetels. Overwintert als vlinder. Vliegt zelfs bij bewolkt weer en regen. Oranje luzernevlinder Colias croceaSpanwijdte 50 – 75 mm. Vliegtijd april en mei en van juli tot september. Overwintering als rups. Het is een moeilijk van zijn gele soortgenoot te onderscheiden trekvlinder. Het zijn zeer snelle vliegers. Icarus blauwtje (m.) Polyommatus icarusSpanwijdte 18 – 42 mm. Vliegtijd van april tot oktober. Overwintering als rups. Degeslachten zijn zeer verschillend van kleur: de mannetjes intensief blauw, de vrouwtjes bruin tot zwartachtig met oranje randvlekken. De onderzijde is lichtbruin met een rand oranje vlekken en verspreid zwarte vlekjes met een witte ring. Op de baan één van de meest voorkomende soorten. Icarusblauwtje (vr) Polyommatus icarusSpanwijdte 18 – 42 mm. Vliegtijd van april tot oktober in meerdere generaties. Overwintert als rups. Bij het bruine vrouwtje zijn alleen de vleugelwortels meer of minder blauw bestoven. Oranje zandoogje Pyronia tithonusSpanwijdte 30 – 38 mm. Vliegtijd van juni tot augustus in één generatie. Overwintering als rups. Heeft bij de vleugelpunt een dubbele oogvlek. Bont zandoogje Pararge aegeriaSpanwijdte 32 – 42 mm. Vliegtijd van maart tot oktober in meerdere generaties.Overwintering als rups. De eerste mannetjes verschijnen vroeger dan de eerste vrouwtjes.Mannetje met eenkleurige bruine bovenzijde en vrouwtje met roodbruine band. Dagpauwoog Inachis ioSpanwijdte 50 – 60 mm. Vliegtijd van mei tot oktober in twee generaties. Overwintering als vlinder. De vlinder varieert heel sterk in grootte en de rups leeft op brandnetels in de nabijheid van water. Kleine vos Aglais urticaeSpanwijdte 40 – 50 mm. Vliegtijd van februari tot oktober in meerdere generaties.Overwintering als vlinder. Onderzijde grijsbruin met lichte band op de achtervleugels.Let op de blauwe vlekjes langs de rand op bovenzijde van de achtervleugels. Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeasSpanwijdte 23 – 30 mm. Vliegtijd van februari tot november in meerdere generaties. Overwintering als rups. Sint Jacobsvlinder Thyria jacobaeaSpanwijdte 32 – 42 mm. Vliegtijd van mei tot september in twee generaties. De zwart-gele rups leeft op Jacobskruiskruid. Overwintering als pop. Let op de draadvormige sprieten. Het is een overdag vliegende nachtvlinder.   Hooibeestje Coenonympha pamphilusSpanwijdte 28 – 35 mm. Vliegtijd juni en juli in één generatie. Overwintering als rups.De bovenzijde is eenkleurig oranjebruin, maar je ziet meestal de onderzijde. Meestvoorkomend in de vochtigere delen van de baan. Heidevlinder Hipparchia semeleSpanwijdte 30 – 34 mm. Vliegtijd van juni tot september in één generatie. Overwintering als rups. De vlinder gaat graag met samengeklapte vleugels op de kale grond of op een steen zitten, waar hij dan uitstekend gecamoufleerd is.Behoort tot de Zeeuwse zes. Bruin blauwtje Aricia agestisSpanwijdte 26 – 31 mm. Vliegtijd van april tot september in meerdere generaties.Overwintering als rups. Verschilt van Icarusblauwtje (vr.) o.a. door het ontbrekenvan de blauwe waas bij de vleugelwortels. De mannetjes hebben iets zwakkere oranje randvlekken.Behoort tot de Zeeuwse zes. Gehakkelde aurelia Polygonia c-albumSpanwijdte 48 – 55 mm. Vliegtijd van maart tot oktober in twee generaties. Overwinteringals vlinder. Op de onderzijde altijd een duidelijke witte C. De vleugels zijn sterk ingesneden. Meestal in het struikgewas. Kleine parelmoervlinder Issoria lathoniaSpanwijdte 35 – 45 mm. Vliegtijd van mei tot oktober in meerdere generaties. Overwintering als rups, pop of vlinder!, maar in Nederland alleen als rups. De buitenrand van de voorvleugel is duidelijk naar binnen gebogen. Het is een trekvlinder die wel naar Engeland en Noord-Scandinavië vliegt.Behoort tot de Zeeuwse zes. Bruin zandoogje Manolia jurtinaSpanwijdte 40 – 48 mm. Vliegtijd van juni tot augustus in één generatie. Overwinteringals rups. Mannetje met eenkleurig bruine bovenzijde en kleine oogvlek in de vleugelpunt, vrouwtje met roodbruine band. Waarschijnlijk worden vijanden door deze ogen afgeschrikt of leiden ze de aandacht van het vlinderlijf af. Klein koolwitje Pieris rapaeSpanwijdte 40 – 50 mm. Vliegtijd van maart tot oktober in meerdere generaties. In grootte en tekening sterk van elkaar verschillend. Overwintering als pop. Het mannetje heeft één, het vrouwtje twee geïsoleerde zwarte vlekken op de voorvleugels. De vlek aan de vleugelpunt is lichter (grijs, niet zwart) dan bij het Grote koolwitje. Het is de algemeenste dagvlinder. Groot koolwitje Pieris brassicaeSpanwijdte 50 – 65 mm. Vliegtijd van mei tot oktober in meerdere generaties. Overwintert als pop. Vrouwtje met 2 geïsoleerde zwarte vlekken op de voorvleugels, mannetje zonder vlekken. Klein geaderd witje Pieris napiSpandwijdte 50 -65 mm. Vliegtijd van maart tot oktober in meerdere generaties. Overwintering als pop. De aderen op de onderzijde zijn altijd breed grijsgroen omzoomd. Het is één van de eerste voorjaarsvlinders, maar op onze baan slechts sporadisch aangetroffen. Citroenvlinder Gonepteryx rhamniSpanwijdte 50 – 55 mm. Vliegtijd van februari tot oktober in één generatie. Overwintering als vlinder dicht boven de grond. Bij voorkeur langs bosranden; op de baan slechts enkele keren waargenomen. Argusvlinder Lasiommata megeraSpanwijdte 35 – 45 mm. Vliegtijd van april tot september. Overwintering als rups. De vlinders gaan graag met samengeklapte vleugels op stenen (duinpad) zitten, waarop ze dan uitstekend gecamoufleerd zijn.Behoort tot de Zeeuwse zes. Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineolaSpanwijdte 22 -26 mm. Vliegtijd van juni tot september in één generatie. De soort overwintert als ei. Komt vooral voor op grassoorten die groeien op zonnige plaatsen. Distelvlinder Vanessa carduiSpanwijdte 45 – 60 mm. Vliegtijd van april tot oktober in meerdere generaties. Overwintering als rups, maar alleen ten zuiden van de Alpen: het is een trekvlinder. Ze vliegen laag over obstakels heen, in tegenstelling tot standvlinders die er omheen vliegen. Is groter dan de Kleine vos en lichter van kleur. Let op de vijf oogvlekken op de onderzijde van de vleugels. Hermelijnvlinder Cerura vinulaSpanwijdte 45 – 70 mm. Vliegtijd in mei en juni, leeft op populier en wilg. Overwintering als pop. Bij verstoring komen er twee vuurrode, kronkelende draden uit zijn gevorkte staart naar buiten. Het is een dagactieve nachtvlinder. Gamma-uil Autographa gammaVoorvleugellengte 13 – 21 mm. Vliegtijd april tot oktober, leeft op allerlei kruidachtige planten, waaronder braam, walstro, klaver en brandnetel. Het belangrijkste kenmerk is de opvallende zilverkleurige Y-vormige vlek in het midden van de voorvleugel. Zowel de grootte als de kleur kunnen sterk variëren. Het is een dagactieve nachtvlinder.

Lees meer...

NGF Competitie week 3

Week 3 van de NGF competitie 2017. In deze derde week van de NGF competitie 2017 is er slechts door een beperkt aantal teams van de Domburgsche gestreden om eer en progressie of soms voor behoud van positie. En dat laatste viel niet altijd mee. Opvallende winnaar deze week was het team van Guido de Haes (Heren 2 senioren – 27 holes) dat met 16-2 wist te winnen van Cromstrijen 6. Slechts 2 singles eindigden in all-square. Alle andere partijen werden gewonnen. Een mooie opsteker na het verlies in de vorige week en meteen een sprong van plaats 5 naar plaats 3 in hun Poule P 80. Proficiat heren en ga vooral zo door.Ook het vermelden meer dan waard is het gelijk spel (9-9) dat de dames van Kathinka Vrijen (Dames 2 senioren – 27 holes) wisten af te dwingen van de koploper in hun Poule M 32, Toxandria 2. Hierdoor is het verschil met Toxandria 2 niet verder opgelopen dan de vorige week maar met nog één wedstrijd meer te spelen dan Toxandria 2 blijft winnen van de Poule nog mogelijk. Het Heren 1 senioren – 18 holes team van Harry Tijssen wist gelijk te eindigen (18-18) tegen 'De Zeeuwse 1' en daarmee de tweede plaats in hun Poule P 214 te bereiken.Beide andere 18 holes Heren senioren teams hebben hun wedstrijden deze week nipt verloren. Het team van Henk Jonkers (Heren 2 senioren) verloor met 17-19 van Kagerzoom 2 en het team van Jan Vrijen (Heren 3 senioren) verloor van Reymerswael 4 met 16-20, waarbij de twee laatste partijen pas op hole 18 in het nadeel van Domburg werden beslist. Ook geluk zit maar in een klein hoekje.Beide teams staan momenteel laag in hun Poules en lopen het gevaar om te worden gedegradeerd. Dat kan uiteraard nog worden voorkomen met wat inspanning, de juiste inzet en wat meer geluk hier en daar.Overigens spelen deze twee teams komende vrijdag 21 april allebei op Reymerswael en elk tegen een ander team van 'De Woeste Kop'. Dit kan een bijzonder spannende serie wedstrijden en een heel interessante uitslag opleveren. Het Dames 1 senioren – 27 holes team van Ria Berrier was deze week gastvrouw net als het Heren 1 senioren – 27 holes team van Peter-Hans Cappenberg. Zij mogen de komende weken weer volop meedoen. Onze vier zondags teams hadden deze week een dag vrij aangezien Pasen dit jaar in het afgelopen weekeinde viel. Zij zullen dus nog drie weken hebben te gaan voordat ook hun competitie zal zijn afgelopen. Dat alles heeft zich afgespeeld in de derde week van de competitie.En we zijn inmiddels op de helft; nog drie spannende weken. Wordt wederom vervolgd .....

Lees meer...

NGF competitie week 2

Week 2 van de NGF competitie 2017. Afgelopen week hebben drie van de elf teams van de Domburgsche Golfclub gastvrouw dan wel gastheer mogen spelen en hebben dus eigenlijk niet gespeeld.Daardoor zijn de posities van hun teams in de respectievelijke Poules iets verslechterd of hooguit gelijk gebleven. Daar konden deze teams (Dames 2 senioren – 27 holes (captain Kathinka Vrijen), Heren 1 – 27 holes (captain Toon de Ruiter) en Heren 3 senioren (captain Jan Vrijen) uiteraard niets aan doen maar het niets doen zat ze toch niet lekker. Ter compensatie is het team van Jan Vrijen nog maar wat gaan trainen in Hardelot. We zullen de komende weken zien of dat iets heeft opgeleverd.Vanaf nu mogen ze alle drie alle komende wedstrijden weer meedoen en we zullen U volledig op de hoogte houden van hun vorderingen. Van de overige teams die de afgelopen week wel hebben mogen spelen hebben er twee gewonnen, twee gelijk gespeeld en vier verloren. Beide Standaard 36 holes teams hebben afgelopen zondag ook hun tweede wedstrijd gewonnen.Heren 1 (Poule H19; captain Jaco Duvekot) heeft met 11-7 'De Strijense 1' verslagen terwijl Dames 1 (Poule D12; captain Marije van Belzen) heel stevig met 13-5 van 'De Haar 1' heeft gewonnen.En opnieuw hebben onze jeugdkampioenen Jurre van der Lende en Juno Berveling die in deze teams staan opgesteld elk hun singles van hun tweede wedstrijddag met overwicht gewonnen. Vermeldenswaard is ook dat Pollien van der Werff bij haar eerste invalwedstrijd bij Dames 1 meteen ook haar single heeft gewonnen.En zoals ook mijn jongste kleindochter van 7 al eerder zei na haar eerste ritje in de Python op de Efteling: eitje, eitje....Beide teams staan na twee wedstrijden bovenaan in hun PoulesGeweldig Juno, Pollien en Jurre en proficiat Marije en Jaco! Het Dames 1 senioren 27 holes team van Ria Berrier heeft met 9-9 gelijk gespeeld tegen Broekpolder 2 en het team van Heren 2 senioren – 18 holes van Henk Jonkers wist met 18-18 all square te blijven tegen Reymerswael 2.Henk en Ria, mooi werk en het team van Ria staat hiermee na twee wedstrijden toch maar mooi bovenaan in hun Poule. Alle andere teams hebben die tweede week een nat pak gehaald.Zo bleek in Poule P80 'De Hooge Rotterdamsche 4' met 11-7 net iets te sterk voor ons Heren 2 senioren – 27 holes team van Guido de Haes en in Poule P15 bleek 'De Oosterhoutse 2' met een score van 12-6 net een maatje te groot voor ons Heren 1 senioren – 27 holes team van Peter-Hans Cappenberg. En na hun overwinning op Reymerswael 3 van de afgelopen week moest in Poule P220 ons Heren 1 senioren – 18 holes team van Harry Tijssen het ditmaal tegen Princenbosch 1 met 14-22 laten liggen. Zo ook ons Dames 1 – 27 holes team van Yolanda de Haes, dat afgelopen week nog won van Goese Golf 1, heeft deze week met 5-13 de wedstrijdpunten aan Woeste Kop 1 moeten laten. En dat alles heeft zich afgespeeld in de tweede week van de competitie. Wordt wederom vervolgd .....

Lees meer...